Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Kort
 

Trænregimentet støtter stadig i Afghanistan 

Der er stadig tusindvis af multinationale soldater i Afghanistan. Danmark bidrager med cirka 100, hvoraf de 18 er fra Trænregimentet.

24-10-2016 - kl. 11:52

Baggrund, organisation og opgaver er i denne artikel fint beskrevet af kaptajn Rasmus, presse- og informationsofficer, DANCON, RS hold 5, Kabul, Afghanistan.
 
I 2002 engagerede Danmark sig militært i Afghanistan. Missionen blev kaldt International Security Assistance Force (ISAF) og varede ved i 12 år. I 2014 besluttede NATO at overdrage sikkerhedsansvaret tilbage til den Afghanske regering. Den efterfølgende mission, som startede 1. januar 2015, kom til at hedde Resolute Support (RS).
I stedet for aktivt at tage del i kamphandlingerne, er NATO’s opgave nu at træne, rådgive og støtte den afghanske regering og dets forsvar i militære sammenhænge, så Afghanistan på længere sigt bliver i stand til at varetage sikkerheden uden NATO’s hjælp.
Resolute Support består af ca. 13.000 personer fra 42 nationer, og heraf bidrager USA med ca. 7.500. Missionen er således multinational, men med en klar amerikansk overvægt. Det danske bidrag til Resolute Support er aktuelt på ca. 100 soldater fra alle tre værn samt Hjemmeværnet.

Lejren udenfor Green Zone

De danske soldater befinder sig ca. 5.000 km fra Danmark, og er alle stationeret i Kabul i det østlige Afghanistan. Soldaterne er spredt over fire forskellige lokationer i Kabul og løser overordnet otte forskellige opgaver.

Resolute Support hovedkvarteret

I hovedkvarteret, som er beliggende i Green Zone i Kabul, bor og arbejder seks danske stabsofficerer og militærrådgivere samt chefen for det danske kontingent, brigadegeneral Torben Dixen Møller. Generalen støttes af en militærassistent og fire sikringsfolk fra Jydske Dragonregiment. Generalens primære rolle i Afghanistan er at lede et multinationalt team, som har til opgave at støtte de afghanske sikkerhedsministerier med at indføre systemer og processer m.h.p. at reducere korruption, som desværre er ganske omfattende. 
De danske stabsofficerer/rådgivere ved Resolute Support hovedkvarteret arbejder tæt sammen med afghanske top-officerer i Forsvarsministeriet og Indenrigsministeriet inden for områderne økonomi og anti-korruption m.v. Tre af de danske stabsofficerer forretter tjeneste inden for hhv. CJ2 (efterretninger), CJ35 (langtidsplanlægning).

Den afghanske officersskole, Afghan National Army Officers Academy
Ved den afghanske officersskole, ANAOA, i den vestlige del af Kabul, bor fem danske rådgivere sammen med rådgivere og sikringssoldater fra Storbritannien, Australien og New Zealand. Rådgiverne har til opgave at vejlede afghanske instruktører og hjælpe med planlægning af øvelser, enhedsuddannelse og undervisning generelt i overensstemmelse med de direktiver og uddannelsesplaner, som er udarbejdet af officersskolens egen stab. Ligeledes rådgiver de fem danskere også i udvælgelsesprocessen af de afghanske kadetter.
Officersskolen er opbygget efter de samme principper, som den britiske officersskole, Sandhurst, og er en relativ kort officersuddannelse på 12 måneder.

New Kabul Compound

New Kabul Compound, som er beliggende lige uden for Green Zone, er en amerikansk drevet lejr. Lejren ligger ud til Massoud Circle, som er et af de større trafikknudepunkter i Kabul centrum. Der befinder sig ca. 1400 personer i lejren hvoraf 39 er danskere: Otte rådgivere ved Army Institutional Advisory Team, to stabsofficerer ved Kabul Security Force og 29 infanterister fra Jydske Dragonregiment ved det danske Mobile Force Protection Team.

Rådgiverne i New Kabul Compound rådgiver den afghanske hærs overordnede uddannelsesinstitutioner, som blandt andet omfatter den afghanske hærs officersskoler og alle fag- og våbenskoler.
Rådgivningen sker primært gennem dialog med stabene ved de afghanske trænings- og uddannelsesinstitutioner. De assisterer i forbindelse med justeringer af organisationer, tilpasning af processer samt udvikling af den afghanske hærs kapacitet til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere uddannelserne.
Hver af rådgiverne har en eller flere afghanske kollegaer, der skal rådgives, og rådgiverne besøger således ofte de forskellige afghanske militære institutioner i området. Herved opnås en god personlig kontakt med de afghanske kollegaer, ligesom der opnås den bedste indsigt i de afghanske udfordringer indenfor de områder hvor, der skal rådgives.

De 29 soldater ved Mobile Force Protection Team (MFPT) fra Jydske Dragonregiment i Holstebro varetager personeltransporten i Kabul by, når der ikke flyves helikopter, ligesom de varetager personbeskyttelsen af rådgiverne,  når de  besøger de forskellige institutioner i Kabul.

Hamid Karzai International Airport
I lufthavnen i Kabul arbejder Det Danske Element på 18 mand sammen med 10 militærpolitisoldater, to hundeførere, to danske lufthavnsoperatører samt tre danske sygeplejersker.

Det Danske Element består af en lille stab på to kaptajner, en feltpræst samt chefen for det danske element. Det Danske Element består herudover af et nationalt støtteelement på 14 mand fordelt på en kommandosektion, en terminalsektion og et kommunikationselement.
Kommandosektionen varetager alt det personel-administrative arbejde for hele det Danske Kontingent fordelt på alle lejre.

Terminalsektionen

Terminalsektionen sørger for alt transport af materiel og personel til og fra Danmark og planlægger ligeledes transporten mellem lejrene.
Kommunikationselementet opstiller og servicerer alt elektronik og alle kommunikationsmidler for alle danske soldater i Kabul.
Kort fortalt er det Danske Element et serviceorgan, der sørger for, at de rette vilkår er til stede til at løse de militære opgaver i Kabul.
De danske hundeførere og deres hunde arbejder som henholdsvis bombehund og narkohund i lufthavnen.
En sygeplejerske arbejder ved det danske element og to ved det internationale felthospital i lufthavnen.
De to lufthavnsoperatører rådgiver og støtter det afghanske luftvåben i håndtering af passagerer, gods og farligt gods.

IMP
De danske MP’ere er integreret i International Military Police (IMP) på Hamid Karzai International Airport. IMP er den eneste politimyndighed med jurisdiktion over samtlige, der opholder sig inden for lejren. Chefen for IMP er dansk.

Militærpolitiet
IMP opgaver består i opretholdelse af lov og orden, efterforskning af kriminalitet, trafikregulering, adgangs- og sikkerhedskontrol. Hertil generel feltsikkerhedskontrol, som består i at kontrollere at soldater lever op til de gældende sikkerhedsbestemmelser, der gælder for lejren.
Opgaverne her omfatter alt fra håndtering af trafikforseelser, sikkerhedsbrud, indsmugling af alkohol og stoffer, ransagninger og færdselsuheld til ligsyn, selvmordsforsøg, krænkelser, tyveri mv. 

Det danske kontingent er nået til hold 5 og missionen for hvert hold, varer i seks måneder