Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Semesterstart
 

Semesterstart ved Trænregimentet 

I september startede fire studerende i praktik ved enheder ved Trænregimentet. De skal lave projekter om InterForce, fjernundervisning og mangfoldighed.

07-10-2016 - kl. 08:35

I september startede fire studerende i praktik ved enheder ved Trænregimentet.

Morten og Henrik læser politik og administration, og skal skrive projekt om InterForce-samarbejdet mellem Trænregimentet og lokale virksomheder. 

- Den helt store forandring er, at vi skal til at lave noget, hvor der er et resultat, der skal bruges af andre end os selv, og det ikke kun er for personlig udvikling, fortæller Henrik.

Ane Katrine og Minela læser begge anvendt filosofi, men med forskellig overbygning.

Minela læser læringsfilosofi og skal skrive projekt om fjernundervisning sammen med 1. Logistikbataljon. Ane Katrine læser kulturfilosofi og skal lave projekt om mangfoldighed og ligestilling blandt militært ansatte sammen med personelsektionen.

Praktikken ved Trænregimentet betyder, at de vil have deres daglige gang hos enheden indtil december, hvor projektet skal være afsluttet. Efter deres praktik skal de lave en redegørelse over teori og metodevalg, som de skal til eksamen i til januar. 

Projekter om vedligehold og selvkørende lastbiler
Udover de studerende, der er i praktik, skriver to projektgrupper projekter med udgangspunkt i problemstillinger ved Trænregimentet.

Den ene gruppe er ingeniørstuderende og samarbejder med stab- og udviklingssektionen om automatisering af køretøjer. De vil prøve at lave en simulering, der sørger for, at hjulene kører så præcist i sporene på den foregående bil, som muligt.

Den anden gruppe kigger på tilstandsbaseret vedligeholdelse. De kommer fra studiet Matematikøkonomi og arbejder med beregninger og statistik. De er knyttet op på 3 Vedligholdelsesbataljon, som blandt andet leverer data-input fra SAP.

Øjne på udefra
Oversergent Bo Kristensen, der er uddannelsesbefalingsmand i 1. Logistikbataljon, er glad for samarbejdet med Minela.

- Da vi fik muligheden for at få øjne på vores arbejde udefra, gik vi selvfølgelig ind til det, fortæller han. -Når jeg læser den nye instruktørhåndbog, så er det med min erfaring befalingsmand i baggrunden. Derfor er det en godt udfordre os selv med en person, der har en faglig overhøjde, og kan fortælle hvilke teorier og overvejelser, der ligger til grund for de metoder, der er blevet valgt til håndbogen.

I dybden med problemstillingerne

Premierløjtnant Kenneth Skrædderdahl fra Trænregimentets personelsektion samarbejder med Ane Katrine om et projekt om mangfoldighed. Indtil videre er udgangspunktet, at det skal omhandle rekrutteringen af kvinder til konstabeluddannelsen.

- Vi har mange kvinder, der er vælger, at aftjene deres værneret hos os, men relativt få af dem søger hærens reaktionsstyrke uddannelse, og endnu færre fortsætter i stående styrke. Vi så en fordel i, at have folk udefra, der ikke ser på udfordringerne med de samme øjne som os, til at evaluere på de ting vi gør i praksis. Det kan Ane Katrine gøre med hendes baggrund, og hun har tiden til at gå i dybden med problemstillingerne.

Gevinst for Forsvaret og de studerende
Samarbejdet med Trænregimentet er blevet til gennem Lærke Holm Dalsgaard, der selv er cand. mag. fra Aalborg Universitet.

Lærke
Lærke arbejde er, at skabe kontakt mellem de studerende og regimentets enheder.

Lærke er ansat som koordinator mellem Trænregimentet og Aalborg Universitet, og skal formidle kontakten mellem de studerende og regimentet. Hun mener, at der er en helt klar gevinst for Forsvaret, ved at tage studerende ind i praktik.

- De har en masse erfaring og metoder, og er vant til at lave større projekter. På den måde kan de gå i dybden med problemstillinger, som vi ikke selv har indsigten eller ressourcerne til at fordybe os i, fortæller Lærke.

- De studerende er meget overraskede over, hvor stort regimentet er, og hvor meget der sker. Hos os har de muligheden for at lave projekter med udgangspunkt i en stor organisation, og skaffe data til deres undersøgelse.