Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Trænregimentets fane
 

Trænregimentets Historie 

Før 1864 var der ingen egentlige Trænenheder (forsyningsenheder).
Hæren ”levede af landet” med udskrivninger og plyndringer til følge.

Med hærens bagtropper fulgtes hestevogne, der medbragte diverse forsyninger, hustruer samt ”løse” kvinder. Derudover var der en sammenblanding af smede og andre håndværkere samt personer, der hjalp de sårede. Begyndelsen på fremtidens sanitetstjeneste. For at holde styr på denne blandede skare, var en forløber for militærpolitiet, kaldet PROFOSSEN.

Op til krigen 1864 begyndte man at udskrive bønderkarle til ægtkørsel. De blev placeret i mindre enheder, som blev kaldt for TROSSET/TRÆNET (forsyning). Bønderne skulle selv stille med en hestevogn, to heste og en kusk. Der var ikke de store krav til kuskens helbred. Det var nok, at han kunne se med blot det ene øje.

Efter krigen i 1864 indså man nødvendigheden af at oprette effektive forsyningsenheder. Efter Hærloven af 6. juli 1867 blev der oprettet to TRAINKOMPAGNIER.

Ved Hærloven af 25. juli 1880 blev der oprettet en TRAINAFDELING ved artilleriet. Ved Hærens Ordning af 30. september 1909 overgik trænafdelingerne til Rytteriet og blev indkvarteret på Bådsmandsstrædes Kaserne i København. Ved Hærloven af 7. august 1922 oprettedes to Trainkompagnier i Randers. De to kompagnier overgik den 23. marts 1932 til København.

Ved Hærloven af 18. juni 1951 oprettedes Forsyningstropperne som selvstændig våbenart med Jyske Trænregiment i Århus og Sjællandske Trænregiment i København.

I 1962 fik Jyske Trænregiment hjemsted på Hvorup Kaserne og i 1985 flyttede Sjællandske Trænregiment fra Høvelte til Farum Kaserne.

Forsvarskommisionen af 1988 anbefalede, som en del af strukturtilpasningen af forsvaret bl.a., at de to trænregimenter blev sammenlagt. Dette blev besluttet ved aftale om forsvarets ordning 1995-1999. Officielt blev Sjællandske og Jyske Trænregiment nedlagt fredag den 9. maj 1997, og lørdag den 10. maj 1997 oprettedes således Trænregimentet.

Regimentets fane blev overrakt til regimentets chef af Hendes Majestæt Dronning Margrethe ved en parade med deltagelse af hele regimentet den 12. maj 1997.

I 2001 blev Trænregimentet igen delt. Trænafdelingen blev udskilt og blev flyttet fra Farum til Vordingborg. Her blev det oprettet som ”Det Danske Internationale Logistik Center” (DANILOG).

Sidst opdateret 14-05-2019 - kl. 08:25