Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Pårørende Kontakt 

Kontakten til soldaten og dennes pårørende

Trænregimentet lægger meget stor vægt på kontakten til både soldaten og dennes pårørende. Formålet med Trænregimentets kontakt til de pårørende og gennemførelse af pårørendearrangementer er:

 

* At medvirke til at skabe tryghed for såvel de pårørende som for den udsendte soldat før, under og efter udsendelsen.

* At orientere om og dannelse af netværk både for personellet (Veteranstøtten) efter udsendelsen og for de pårørende (familienetværket) før, under og efter udsendelsen.

* At orientere om evt. problemområder for personel og pårørende i forbindelse med udsendelsen, herunder at orientere om risikoen for, forebyggelse af og behandling af psykiske efterreaktioner.

* At få udvekslet informationer om, hvor og hvordan man som pårørende kan søge yderligere oplysninger og få besvaret evt. spørgsmål.

* At informere om de aktuelle forhold i missionsområdet, samt gennemgå den tentative plan for hjemkomstproceduren, herunder modtagelse og afvikling af personellet som har været udsendt i international tjeneste.

 
Praktiske oplysninger til pårørende, der har familie udstationeret.
Værnsfælles Forsvarskommandos døgnvagt
Tlf.: 72 81 23 00
 
Veterancenterets Døgntelefon
Tlf.: 72 81 97 00 Betjenes af en Socialrådgiver udenfor normal åbningstid.

Trænregimentets Kontaktofficerer/befalingsmand. Udenfor normal arbejdstid henvises til ovennævnte døgntelefoner.

Kontaktofficer kaptajn Poul Henrik Nielsen
Tlf.: 72 83 60 11, Mobil: 20 75 52 91

Kontaktofficer seniorsergent Klaus Riis Klæstrup
Tlf.: 72 83 60 13, Mobil: 20 75 52 90

Feltpræst Henrik Busk Rasmussen
Mobil: 23 39 10 47

 

Definitioner:
Kontaktperson: Kontaktperson (max. 1), er den person, som soldaten har meddelt at Forsvaret skal kontakte, hvis der sker tilskadekomst eller dødsfald, såvel nationalt som internationalt.

Pårørende: Den eller de personer, som soldaten har oplyst at Forsvaret skal tilsende nedenstående: Invitationer til informationsmøder. For såvel kontaktpersoner som pårørende, er det soldatens pligt at informere Forsvaret om navn, adresse og tlf. på disse personer, samt kontinuerligt at oplyse om evt. adresseændringer.


Forsikringsoplysninger
Forsikringsoplysninger Forsvaret Arbejdsskade- og Erstatningskontor(FAEK) - Tlf.: 32 66 5000 (hovednummer til Forsvarets Personeltjeneste – spørg efter FAEK).

Veteraner
Hjælp og støtte til udsendte soldater, tidligere udsendte soldater eller pårørende, kan findes på http://veteran.forsvaret.dk/

Sidst opdateret 31-01-2019 - kl. 10:22