Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Hovedvagten Aalborg Kaserner
Hovedvagten Aalborg Kaserner 

Om Trænregimentet 

Trænregimentet er et dynamisk regiment, der er i stand til fleksibelt at tjene forsvarets og kongerigets interesser i både nationale og internationale sammenhænge.  Sammen med forsvarets øvrige nordjyske myndigheder udgør vi den militære ekspertise i landsdelen.

Trænregimentet består af  Stab/Trænregiment1. Logistikbataljon, 2. Logistikbataljon, 3. Vedligeholdelsesbataljon, 4. Nationale Støttebataljon og Militærpolitiet.
(4. Nationale Støttebataljon er garnisoneret på Vordingborg Kaserne, øvrige på Aalborg Kaserner):

Derudover har alle bataljoner og Militærpolitiet, undtagen 1. Logistikbataljon, enheder fremskudt til en lang række af forsvarets etablissementer overalt i Danmark.

Inklusive indkaldte værnepligtige soldater er der generelt cirka 2000 soldater til tjeneste ved Trænregimentet. Trænregimentets hovedkvarter er placeret på Aalborg Kaserner.

Trænregimentets primære opgave er at sikre Hæren og Forsvaret rådighed over relevante logistik- og militærpolitienheder, der kan indsættes overalt i verden. Opgaven løses gennem en krævende og alsidig uddannelse af den enkelte soldat og af regimentets enheder. Uddannelsen gennemføres både i Danmark og i udlandet, og ofte sammen med internationale samarbejdspartnere.

Gennem 150 år har det der i dag er Trænregimentet bidraget med soldater til alle de steder i verden, hvor den danske hær har været indsat, og siden 2015 har Militærpolitiet, som en værnsfælles enhed, også bidraget til søværnets og flyvevåbnets operationer i ind- og udland.

I Nordjylland er Trænregimentet en af landsdelens største arbejdspladser. Medregnes soldaternes pårørende er der således en markant del af den nordjyske befolkning, der hver dag har en relation til regimentet. Derudover yder mange soldater i deres fritid en indsats for det nordjyske foreningsliv. Regimentet har et godt samarbejde med både erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og fritidsmiljøet i Nordjylland. Det betyder, at vi har rig mulighed for erfaringsudveksling med andre moderne virksomheder, ligesom vi kan tilbyde mulighed for at studerende kan lave projekter m.v. inden for emner, der handler om  Forsvaret.

Endelig betyder samarbejdet med det nordjyske fritidsmiljø, at vi kan hjælpe hinanden med arrangementer til glæde for både soldaterne og fritidsmiljøet.

Vores historie som en del af den danske hær betyder meget for os, og derfor sørger vi for at opretholde og pleje vores traditioner og korpsånd. Det gælder både de lyse stunder, hvor vi med stolthed markerer det særlige ved at være soldat, og de mørke stunder, hvor vi ærer vore faldne kammerater.
Det særlige fællesskab der er blandt soldater betyder, at talemåden ”en gang soldat altid soldat” ikke kun er ord.

En lang række veteran- og soldaterforeninger har tilknytning til regimentet. Disse foreninger, og deres jævnlige gang på Aalborg Kaserner, er en vigtig del af fortællingen om både Trænregimentet og garnisonen i Aalborg. Samarbejdet med disse foreninger betyder meget for os. Det er i høj grad igennem dette samarbejde, at vi kan forstærke vores tilknytning til Nordjylland, ligesom vi også her kan dyrke vore traditioner og korpsånd.

Trænregimentet en markant statslig virksomhed i Nordjylland med et vidtrækkende netværk. 

Jeg håber at denne hjemmeside vil være et nyttigt værktøj, for dem der allerede er en del af os, og samtidigt være en god informationskilde for dem, der måtte ønske at kende os bedre.

Jess Møller Nielsen
oberst
Regimentschef og
Garnisonskommandant i Aalborg

Mission og motto

Regimentets mission er:
Trænregimentet leverer logistik og militærpoliti,
så Hæren kan kæmpe og vinde

Regimentets motto er:
Sustaining Victory

Våbenskjold

Kontaktoplysninger

Trænregimentet
Aalborg Kaserner
Gammel Høvej 34
9400 Nørresundby

Telefon:
+45 7283 6000

Mail:
trr@mil.dk

Pressekontakt

Presseansvarlig
kaptajn
Søren Egebæk
Telefon:
+45 728 36032
Mobil:
+45 50 84 92 41

Email:
trr-g-le02@mil.dk