Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
MP
 

Militærpolitiet 

Militærpolitiet består af en stab med et forsynings og vedligeholdelseselement, en kapacitetsenhed, seks militærpolitidetachementer og fem Militærpolitistationer i henholdsvis København, Korsør, Aarhus, Aalborg og Frederikshavn.

Militærpolitiet er kontinuerligt indsat i rammen af multinationale operationer, hvor vi løser luftmilitære, landmilitære og maritime opgaver. De internationale opgaver er af varierende karakter, fra de mere traditionelle militærpolitiopgaver til både livvagts – og boarding opgaver.

Staben og Forsynings- og vedligeholdelseselementet ved Militærpolitiet sætter rammerne og skaber forudsætningerne for at militærpolitiet kan opretholde et konstant højt operationstempo med indsættelser i både ind- og udland.

Kapacitetsenheden gennemfører både funktionsuddannelserne af nogle af de operative detachementer og grunduddannelsen af vores nye MP-elever, der gennemgår et spændende og udfordrende uddannelsesforløb.

Militærpolitidetachementerne er MP’s operative enheder, der løser militærpolitiopgaver til støtte for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, Forsvarets øvrige myndigheder og i nogen udstrækning civile myndigheder.
Opgaverne ydes både nationalt og internationalt, oftest i samarbejde med allierede militærpolitienheder og det civile politi.

Til trods for, at militærpolitidetachementerne er organiseret ens, løser de meget forskellige opgaver. I øjeblikket er nogle detachementer således indsat i internationale operationer, andre er godt i gang med funktionsuddannelsen og vil efterfølgende fokusere på kommende udsendelser eller på at løse mere beredskabsfokuserede opgaver.

Militærpolitistation Danmark er ansvarlig for udøvelsen af de politimæssige funktioner over for alt militært personel i Forsvaret. Der løses opgaver; så som håndhævelse af disciplin, lov og orden, herunder færdsels-, hastigheds- og køretøjskontrol samt præventiv tilstedeværelse og patruljering på såvel militære som offentlige områder.

I organisationen indgår også permanente stationer i henholdsvis København, Korsør, Aarhus og Frederikshavn. Disse stationer varetager en række specifikke opgaver i form af adgangskontrol, patruljering og bevogtning samt monitering af alarmer og respons.

Kendetegnende for alt personel ved militærpolitiet er et godt humør og en professionel og dedikeret tilgang til tjenesten.


                                                          Sine Ira Et Studio.

Sidst opdateret 06-06-2017 - kl. 08:48

Kontaktoplysninger

Militærpolitiet
Aalborg Kaserner
Gammel Høvej 34
9400 Nørresundby 

Telefon:
 +45 7283 7170

Email:
trr-ktp-mp@mil.dk