Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Køreskole 

Forsvarets Køreskole er nu operativ.

Som følge af beslutningen om at produktion af kørekort til Forsvaret skal udliciteres til civile køreskoler, nedlægges Forsvarets eksisterende fire køreskoler i henholdsvis Aalborg, Skive, Varde og Slagelse med udgangen af januar 2016.

Til at varetage Forsvarets fortsatte opgaver omkring kørekort, oprettes et kompetence center, benævnt Forsvarets Køreskole.

Forsvarets Køreskole er etableret og operativ fra 1. december 2015, og produktionen af kørekort hos de civile køreskoler starter pr. 1. februar 2016.

Forsvarets Køreskole er ansvarlig for planlægningen af kørekort produktionen, herunder administration og registrering af kørekort, bestilling ved og øvrig koordination med de civile køreskoler, afholdelse af alle køreprøver samt kontakt til Forsvarets myndigheder.

For enhederne betyder ændringen, at:
- Bestilling og administration af kørekort fremover sker centralt hos Forsvarets Køreskole.
- Teoriundervisning, køretimer og køreprøver vil foregå lokalt, fordelt landet over på 12 af Forsvarets tjenestesteder
- Undervisningen vil, som hidtil, gennemføres som et samlet forløb over 12 – 15 arbejdsdage, alt afhængig af hvilken kørekort kategori, der er tale om.

Fakta om Forsvarets Køreskole:

- Forsvarets Køreskole indgår i Færdselsafdelingen ved Trænregimentet på Aalborg kaserner.
- Forsvarets Køreskole skal årligt levere ca. 1300 kørekort fordelt på samtlige kørekort kategorier.
- Forsvarets Køreskole omfatter i alt 13 medarbejdere, hvoraf 10 er køredommere til afholdelse af køreprøver.
- Undervisning og køreprøver gennemføres på i alt 12 tjenestesteder.
- Der er tegnet kontrakt om undervisning med 13 civile køreskoler.
- Kvalitetsmålet for beståelsesprocent er fastsat til min. 85 ved teori prøve og min. 90 ved praktisk prøve.

Hjemmesiden for Forsvarets Køreskole er under opbygning.
Sidst opdateret 08-08-2019 - kl. 14:59

Kontakt

Forsvarets Køreskole

Mail:
trr-ktp-koesk@mil.dk

Telefon:
728 36152