Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Erhvervspraktik i Forsvaret 

Forsvaret tilbyder som mange andre virksomheder landets skoleelever i 9 - 10 klasse erhvervspraktikophold af en uges varighed. Vi har årligt ca. 6.000 elever i praktikophold på Forsvarets tjenestesteder fordelt over hele landet.

På Aalborg Kaserner modtager vi i 2015 erhvervspraktikanter i ugerne 09,10,11,16,17,38,39,40,41,43 og 44.

Erhvervspraktikordningen i Forsvaret Erhvervspraktikordningen i Forsvaret omfatter en uges ophold på et af hærens, søværnets eller flyvevåbnets tjenestesteder. Du vil i praktikugen blive iklædt uniform, og du skal leve og bo på en af vores kaserner i hele perioden - du vil dermed opleve en del af en soldats tilværelse.

De planlagte aktiviteter i praktikugen varierer fra værn til værn og fra tjenestested til tjenestested. Du vil i løbet af praktikugen få en mængde information om Forsvaret, og du vil lære en række ting om soldatens hverdag og muligheder i Forsvaret.

Vi kan ikke med sikkerhed sige, hvad du vil komme til at opleve i din uge, men du kan her se en plan for et par "typiske dage" for erhvervspraktikanter:

Tidspunkt  Emne
0615          Vækning
0700-0730 Morgenmad
0730-0800 Stueeftersyn
0800-0900 Klargøring til øvelse og udmarch
0900-1130 Forevisning af depot, værksted og materiel m.v.
1130-2400 Øvelse "Kvikke Praktikanter"
0001-1330 Øvelsen fortsætter - overnatning i bivuak
1330-1400 Oprydning og hjemmarch
1400-1700 Rengøring af materiel og udrustning
1700-1730 Eftersyn

Vi stiller enkelte krav for deltagelse i erhvervspraktik i Forsvaret:
* Du skal have tilladelse fra både dine forældre og din skole.
* Du skal kunne forstå det danske sprog for at få nok ud af opholdet.
* Du skal være sund og rask! Hvis du har fysiske skader, epilepsi, hjertefejl, allergi eller lignende sygdomme, kan det begrænse dit udbytte af ugen, og en hjemsendelse kan evt. komme på tale.

Har du fået lyst til at prøve - skal du gøre følgende:
Det hjælper ikke, at du eller dine forældre retter henvendelse til Forsvaret, da praktikpladserne fordeles via UU-vejlederne.
Hvis du har et brændende ønske om at komme i praktik i Forsvaret, skal du derfor henvende dig til din UU-VEJLEDER, for her evt. at få en af de tildelte pladser.

BEMÆRK: Forsvaret kan blive tvunget til at aflyse eller ændre aftalte praktikperioder, hvis øvelser eller ekstraordinære situationer gør det nødvendigt.

Som erhvervspraktikant i Forsvaret får du lov til, i fem dage, at snuse lidt til det at være soldat. Du bliver selv ”soldat”, får uniform og meget andet. Sammen med en masse andre på din alder skal du lære eksercits, bygge bivuak, ud at løbe, stå tidligt op og en hel masse mere. Du skal også prøve at overnatte i "felten".
Kort sagt en uge fuld af seje oplevelser, godt kammeratskab og vilde udfordringer, som du aldrig vil glemme!

Hvert år er 6.000 elever på din alder i erhvervspraktik, og rigtig mange af dem vender tilbage til Forsvaret senere i deres liv. Enten til aftjening af værnepligt, eller til en af vores 49 uddannelser. Så har du bare den mindste lille soldat i maven, så gør noget ved det! Bliv erhvervspraktikant i Forsvaret.

Du kan komme i praktik i enten hæren, søværnet eller flyvevåbnet. Langt størstedelen kommer i praktik indenfor hæren.

Du møder mandag senest kl. 12.00, og bliver indkvarteret sammen med de andre praktikanter. Fredag senest kl. 13.00 er du færdig og kan tage hjem. Du får fuld kost og logi hele ugen.

Sidst opdateret 12-01-2016 - kl. 11:45