Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

1. Logistikbataljon 

1. Logistikbataljon
Aalborg Kaserner
Gammel Høvej 34
9400 Nørresundby 

Telefon: +45 7283 6000

Email: trr-ktp-1logbtn@mil.dk

Se mere på: https://www.facebook.com/1LOGBTN/

Sidst opdateret 22-08-2019 - kl. 13:18

Bataljonschefens Velkomst

Velkommen til 1. Logistikbataljon

1. Logistikbataljon er Trænregimentets traditionsbærende bataljon. Historien kan føres tilbage til 1880 – og bataljonen har gennem alle årene haft et højt ambitionsniveau. Bataljonen lægger vægt på, at alle soldater har et højt forandringsberedskab og lever op til deres ansvar som professionel soldat, bl.a. kendetegnet ved en korrekt adfærd, gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og en høj faglig dygtighed.


1. Logistikbataljon er med forsvarsforliget 2018-2023 blevet en del af 1. Brigade med kerneopgaven at levere TAKTISK LOGISTIK PÅ KAMPPLADSEN til brigadens enheder.


Samtidigt har 1. Logistikbataljon det kapacitetsnære fagansvar for taktiske logistikkapaciteter til brigaden.


Samlet set vil bataljonen være bemandet med godt 900 soldater.


Bataljonen indeholder en STAB inkl. S7, en STABSDELING, et FORSYNINGSKOMPAGNI, et SANITETSKOMPAGNI, et VEDLIGEHOLDELSESKOMPAGNI og et TRANSPORTKOMPAGNI.


Den operative STAB opstiller sammen med STABSDELINGEN bataljonens taktiske føringsinstallationer med henblik på at planlægge, koordinere og gennemføre den logistiske støtte til brigaden på kamppladsen.


Staben er afmærket med 1. Brigade mærke.


STABSDELINGEN understøtter den operative STAB og rummer specialer der kan rådgive/støtte i forbindelse stabens samlede virke i felt og garnison.


1. FORSYNINGSKOMPAGNI opstiller og uddanner forsyningsdelinger som kan modtage forsyninger fra Nationalt Støtte Element , pakke, opbevare og transportere forsyningerne på kamppladsen samt bidrage til at levere forsyninger til brigadens enheder.


2. SANITETSKOMPAGNI opstiller og uddanner sanitetsdelinger, behandlerdelinger og ambulancedeling som kan evakuere og behandle en såret soldat fra frontlinjen/rede for sårede og til Role2 og Role1.


3. VEDLIGEHOLDELSESKOMPAGNI opstiller og uddanner specialiserede reparationsdelinger, reservedelsdeling og driftsdeling som kan holde brigadens materiel og køretøjer i operativ drift. Størstedelen af vedligeholdelseskompagniets soldater gør tjeneste på forsvarets forskellige værksteder, når bataljonen ikke er indsat eller uddanner sig.


4. TRANSPORTKOMPAGNI opstiller og uddanner middeltung transportdeling, lette transportdelinger, svære transportdelinger, bjærgningsdeling og forsynings-/transportdelinger.


S7 har specialister inden for den taktiske logistik og gennemfører bl.a. kurser og sagsbehandling på bjærgningsuddannelse, drivmiddeltanke, kraner, personeltransport, funktionelle containere, og LTS-materiel.


S7 er ligesom Staben afmærket med 1. Brigade mærke.


1. Logistikbataljon vil fremstå som en professionel enhed, som leverer effektiv logistisk støtte til brigadens enheder og beredskaber samt leverer konstruktive bidrag til en fortsat udvikling af logistiktjenesten i hæren.HÆDER OG VEL


 

 


1. Logistikbataljons kvartermærke består af rød dug, hvorpå et træn-T, en hestesko, en ridepisk og en ryttersabel er påsat. 
 

I bataljonens mærke indgår ”træn-T”, der oprindeligt var det mærke som Trainafdelingens heste blev brændemærket med på halsen og som også var den afmærkning, som de første soldater i afdelingen bar. Hesteskoen, ridepisken og ryttersablen kan henføres til Trænafdelingens tidlige tilhørsforhold til rytteriet og til hesten som trænets oprindelige transportmiddel.

Dugens farve symboliserer tallet 1,

for 1. Logistikbataljon.


Samlet symboliserer kvartermærket således
1. Logistikbataljons kerneopgave:

 

- logistik på kamppladsen -


 

Bataljonens motto er enkelt og sigende:


”HÆDER OG VEL”


Selvom mottoet har nogle år bag sig, er det stadigt tidssvarende ift. at bataljonen sætter en ære (faglig stolthed) i at kunne levere bedst mulig logistisk støtte på kamppladsen og samtidigt have for øje, at bataljonen ud fra givne vilkår kan fungerer som en stærk samarbejdet enhed.
 

HÆDER (et æresbegreb):
Stor respekt og anseelse; berømmelse
Tegn på en sådan respekt og anseelse, fx i form af rosende omtale eller tildeling af en pris eller en titel ofte i forbindelse med et højtideligt arrangement under overværelse af mange mennesker.
 

VEL (trivsel, velbefindende):
Hvad der hører til og betinger en persons el. et fællesskabs gunstige (gode, lykkelige) tilstand el. vilkår.
Kilde: Den Danske Ordbog​