Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

1. Logistikbataljon 

1. Logistikbataljon
Aalborg Kaserner
Gammel Høvej 34
9400 Nørresundby 

Telefon: +45 7283 6152

Email: trr-ktp-1logbtn@mil.dk

Se mere på: https://www.facebook.com/1LOGBTN/

Sidst opdateret 06-06-2017 - kl. 10:49

Bataljonschefens Velkomst

Velkommen til 1. Logistikbataljon

1. Logistikbataljon
er Trænregimentets traditionsbærende bataljon. Historien kan føres tilbage til 1880 – og bataljonen har gennem alle årene haft et højt ambitionsniveau. Bataljonen lægger vægt
på, at alt personel er i besiddelse af et højt forandringsberedskab og lever op til deres ansvar som professionel soldat, bl.a. kendetegnet ved en korrekt adfærd, gode enkeltkæmperfærdigheder, god
fysisk form og sidst, men ikke mindst, en høj faglig dygtighed.

1. Logistikbataljon blev i forbindelse med forsvarsforliget 2013-2017 sammenlagt med
4. sanitetsbataljon – og er således Trænregimentets funktionsbataljon med SANITETSTJENESTE
som speciale.

Bataljonen opstiller endvidere et logistikkompagni, som indgår i en af hærens reaktionskampgrupper i regi af 1. brigade. Logistikkompagniet leverer logistisk støtte på taktisk niveau til støtte for alle typer landoperationer – fra mobile kampoperationer til humanitære operationer – og principielt over alt i verden.

Bataljonen består, foruden ovennævnte logistikkompagni og en bataljonsstab, af to sanitetskompagnier, to HBU-kompagnier, en sundhedsfaglig sektion og en kursussektion. Samlet set er bataljonen bemandet med ca. 500 soldater.

2. sanitetskompagni opstiller og uddanner sanitetsdelinger med henblik på at disse kan indgå i Trænregimentets tre logistikkompagnier.

3. sanitetskompagni opstiller og uddanner hovedforbindepladsdelingen med henblik på at denne fra 2016 kan indgå i hærens beredskab. Derudover varetager kompagniet opgaver i relation til bataljonens sundhedsfaglige reservepersonel.

4 og 5 HBUKMP gennemfører to gange årligt hærens basisuddannelse for ca. 275 soldater pr. hold.

Sundhedsfaglig sektion er bataljonens sanitets-/sundhedsfaglige ”tænketank”, idet sektionen består af læger og sygeplejersker, som alle bidrager til bl.a. udviklingen inden for sanitetstjenesten og uddannelsen af sanitetsfaglige soldater i bataljonen og den øvrige del af forsvaret.

Kursussektionen gennemfører kurser for hele forsvaret inden for sanitetsområdet.

1. Logistikbataljon vil fremstå som en professionel enhed, som leverer effektiv logistisk støtte til hærens beredskabsenheder – og ikke mindst levere konstruktive bidrag til en fortsat positiv udvikling af sanitetstjenesten i forsvaret.

HÆDER OG VEL