Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Enheder og opgaver 

I Panserbataljon består af en stab, en stabseskadron, to kampvognseskadroner med Leopard 2-kampvogne og et kompagni der gennemfører hærens reaktionsstyrkeuddannelse af konstabelelever med pansrede mandskabsvogne af typen M113.

II Panserinfanteribataljon består af en stab, et stabskompagni og to panserinfanterikompagnier med infanterikampkøretøjer og et kompagni, der gennemfører hærens reaktionsstyrkeuddannelse af konstabelelever med pansrede mandskabsvogne af typen M113.

V Uddannelsesbataljon består af en stab og to eskadroner, der forestår uddannelse af ca. 600 værnepligtige hvert år. Uddannelsesbataljonen hverver egnede soldater til hærens reaktionsstyrkeuddannelse og til hærens befalingsmandsuddannelse. Såfremt der opstår behov, kan Dragonregimentet opstille endnu en bataljon, der får til opgave at uddanne personel til en eventuel kommende udsendelse.

Prinsens Musikkorps består af 16 konservatorieuddannede musikere. Musikkorpset har sin base i eget musikhus i Skive, hvorfra korpset turnerer til militære og civile koncerter over hele landet og lejlighedsvis i udlandet.

Garnisonsstøtteelementet med 15 fastansatte, varetager en række opgaver af lokal karakter til støtte for bataljonernes uddannelse af dragoner og enheder. Opgaverne består bl.a. af generel koordination mellem garnisonens brugere, herunder fx sikkerhed, bevogtning, beredskab, undervisningsmaterielstøtte, arbejdsmiljø, presse og informationsvirksomhed, erhvervspraktik samt kontaktvirksomhed bl.a. til pårørende i forbindelse med dragoners udsendelse i internationale missioner.

Støtteorganisationen på Dragonkasernen består af et udleverende depot, en svær transportdeling, en vedligeholdelsesdeling, et uddannelsesstøtteelement, et element fra Veterancenteret i Ringsted, en kampvognssimulator samt Driftsområde Holstebro.


Sidst opdateret 18-12-2015 - kl. 22:15

Våbenskjold

JDR våbenskjold

Kontakt

Jydske Dragonregiment
Dragonkasernen 1
7500 Holstebro
Telefon: +45 7282 4500
E-mail: jdr@mil.dk