Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Pårørende kontakt 


Kontakten til soldaten og dennes pårørende


Ingeniørregimentet lægger meget stor vægt på kontakten til både soldaten og dennes pårørende. Formålet med Ingeniørregimentets kontakt til de pårørende og gennemførelse af pårørendearrangementer er:

* At medvirke til at skabe tryghed for såvel de pårørende som for den udsendte soldat før, under og efter udsendelsen.

* At orientere om og dannelse af netværk både for personellet (Kammeratskabsstøtteordningen) efter udsendelsen og for de pårørende (familienetværket) før, under og efter udsendelsen.

* At orientere om evt. problemområder for personel og pårørende i forbindelse med udsendelsen, herunder at orientere om risikoen for, forebyggelse af og behandling af psykiske efterreaktioner.

* At få udvekslet informationer om, hvor og hvordan man som pårørende kan søge yderligere oplysninger og få besvaret evt. spørgsmål.

* At informere om de aktuelle forhold i missionsområdet, samt gennemgå den tentative plan for hjemkomstproceduren, herunder modtagelse og afvikling af personellet udsendt i international tjeneste.

 

Praktiske oplysninger til pårørende, der har familie udstationeret

Kontaktofficer kontorfuldmægtig Chalotte Sølvberg
Tlf.: 72 82 50 11, Mobil: 21 77 02 60


Kontaktofficer seniorsergent Ole Harder
Tlf.: 72 82 50 13, Mobil: 50 86 47 22

Socialrådgiver Anne Mette Skov

Mobil: 72 16 33 00 E-mail: vetc-soc102@mil.dk

Feltpræst Jens Peter Garne
Tlf.: 97 15 31 20, Mobil: 60 89 41 20

Værnsfælles Forsvarskommandos døgnvagt
Tlf.: 72 81 11 10Definitioner

Kontaktperson: Kontaktperson (max. 2), er den person, som soldaten har meddelt at Forsvaret skal kontakte, hvis der sker tilskadekomst eller dødsfald, såvel nationalt som internationalt.

Pårørende: Den eller de personer, som soldaten har oplyst at Forsvaret skal tilsende nedenstående: Invitationer til informationsmøder. For såvel kontaktpersoner som pårørende, er det soldatens pligt at informere Forsvaret om navn, adresse og tlf. på disse personer, samt kontinuerligt at oplyse om evt. adresseændringer.


Forsikringsoplysninger

Forsikringsoplysninger Forsvaret Arbejdsskade- og Erstatningskontor(FAEK) - Tlf.: 72 81 90 00 (hovednummer til Forsvarets Personeltjeneste - bed om at få FAEK).


Veteraner

Hjælp og støtte til udsendte soldater, tidligere udsendte soldater eller pårørende, kan findes på
http://veteran.forsvaret.dk/

 

Sidst opdateret 25-04-2019 - kl. 08:26