Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Organisation 

Organisation


Ingeniørregimentet
er organiseret med en stab, 3 bataljoner og en reserveentitet og tæller ca. 900 fastansatte medarbejdere. Dertil kommer værnepligtige, konstabelelever, elever på kurser og reserveentiteten. I perioder med værnepligtige kan regimentets bemanding overstige 1200 medarbejdere.

Chefen for Ingeniørregimentet er tillige tjenestegrensinspektør for ingeniørtjeneste og CBRN samt Garnisonskommandant på Skive Kaserne.

Staben er chefens nærmeste hjælpere og varetager overordnet styring af regimentet, herunder personel, økonomi, materiel, etablissement, IT og kontaktvirksomhed. Staben varetager desuden studie- og udvikling og uddannelse indenfor ingeniørtjeneste, ammunitionsrydningstjeneste (EOD), konstruktionstjeneste, kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear tjeneste (CBRN) og geospatial tjeneste.

1. Panseringeniørbataljon (1 PNIGBTN) blev oprettet 1. januar 2011 og består af stab, 1. Panseringeniørkompagni, 2. Mekaniserede Ingeniørkompagni og 8. parkingeniørkompagni. 1 PNIGBTN står desuden for opstilling af Ingeniørdetachementer til internationale operationer samt ingeniørdetachementer til beredskabskampgruppen.

2. Explosive Ordnance Disposal bataljon (2 EODBTN) blev oprettet den 1. januar 2011 og består af 6. og 7. HBU kompagni (HBUKMP) samt 5. EOD kompagni (5 EODKMP).

De to HBUKMP gennemfører Hærens Basisuddannelse (HBU) af værnepligtige. Der gennemføres en 4 måneders uddannelse i de to HBUKMP på mellem 180 og 360 menige to gange årligt, med start i februar og august. Fra hvert HBUKMP hverves op til 40 værnepligtige (M/K) til yderligere uddannelse, med henblik på at deltage i den internationale tjeneste eller fastansættelse. Resten af
værnepligtsholdet hjemsendes med henblik på at indgå i Totalforsvaret for en periode af 3 år.

5 EODKMP uddanner og opstiller enheder til ammunitionsrydning såvel i internationale operationer og nationalt. Kompagniet udsender en EOD sektion til Afghanistan i april og oktober til rydning af vejsidebomber. Kompagniet varetager national ammunitionsrydningstjeneste med gennemsnitligt 800 indsættelser om året.

3. CBRN & Konstruktionsbataljon (3 CBRN & KONSTBTN) er en specialingeniørenhed, der kan gennemføre stort set alle opgaver i forbindelse med etablering af konstruktioner, veje og feltflyvepladser. 3 KONSTBTN har også specialister til detektion, sporing, beregning og rensning af kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare angrebog/eller udslip. Bataljonen består af en stab, 3. Konstruktionskompagni (3 KONSTKMP) samt CBRN- og GEOKMP.

3 KONSTBTN er typisk udsendt i internationale operationer en til to gange pr. år med henblik på løsning af specifikke opgaver. Derudover bidrager bataljonen med personel til hærens faste rotationer.

Uddannelse af konstabelelever gennemføres med start i juni og december. Der uddannes på nuværende tidspunkt et ingeniørdetachement (IGDET) til Afghanistan på i alt ca. 40 konstabelelever to gange årligt. IGDET til Afghanistan udsendes efter 8 måneders konstabelelevuddannelse og yderligere 6 måneders supplerende specialist uddannelse ved 1 PNIGBTN. Der uddannes også konstabelelever ved
3 KONSTKMP og CBRN- og GEOKMP i 3 KONSTBTN og ved 5 EODKMP i 2 EODBTN.

Sidst opdateret 23-06-2017 - kl. 13:51