Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Historie 

Ingeniørregimentet udspringer af den danske fortifikationsetat, der oprettedes af Kong Christian V den 6. november 1684.

I begyndelsen var opgaverne primært udførelse af vedligeholdelse af fæstningsværker og kaserner, men i dag kendetegner følgende specialer ingeniørtropperne: Mine- og ammunitionsrydningstjeneste, sprængningsarbejde, konstruktionsarbejde, brobygning, og specialviden i forhold overfor kemiske kampmidler og andre masseødelæggelsesvåben.

Det nuværende Ingeniørregiment i Skive er resultatet af sammenlægningen den 1. september 1997 af Sjællandske Ingeniørregiment fra Farum og Jydske Ingeniørregiment fra Randers. På Ingeniørkasernen i Skive findes i dag efternævnte operative enheder:

3. Ingeniørbataljon, 2. Uddannelsesbataljon og 1. Panseringeniørkompagni samt Ammunitionsrydningscenter Jylland/Fyn. Der findes tillige en ammunitionsrydningscenter Sjælland. Enhederne er generelt under restruktuering, heriblandt flere håndværkere, til de stående enheder.

Ingeniørenheder deltager ofte de i internationale operationer, der omfatter hærenheder. Således har ingeniørerne deltaget i den danske indsats i Suez, Skopje, Cyperen, Det tidligere Jugoslavien, Eritea, Irak og Afghanistan.

De egentlige ingeniørenheder var fra 1842 garnisoneret i Kastellet i København. Fra 1897 rykkedes ud til Svanemølles Kaserne – oftest benævnt ”Ingeniørkasernen”.

Ingeniørkasernen blev rømmet af Sjællandske Ingeniørregiment i 1956, mens den Ingeniørtekniske tjeneste og Forsvarets ABC-skole først rømmede området i 1973.

Sjællandske Ingeniørregiment var hjemhørende på Farum Kaserne i årene 1956 til 1997. Ingeniørregimentet fra 1997 til 2003.

Jydske Ingeniørregiment på Randers Kaserne fra 1952 til 1997. 2. Ingeniørbataljon på Skive Kaserne fra 1997 til 2003. Skive Kaserne er fra april 2003 Ingeniørkaserne for det samlede Ingeniørregiment.
Sidst opdateret 13-06-2017 - kl. 10:20