Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

1 PNIGBTN 

1. Panseringeniørbataljon har til opgave at levere kampingeniørstøtte til Hærens brigader og kampbataljoner, primært ved at fremme egne enheders mobilitet, mindske modstandernes bevægelsesfrihed og understøtte med overlevelsesforanstaltninger. Opgaverne skal kunne udføres under kamp og beskydning, hvorfor bataljonens består af pansrede og mekaniserede enheder samt en række specialiserede ingeniørkøretøjer.

Vi er organiseret  i en stab, 1. Panseringeniørkompagni, 2. Mekaniserede Ingeniørkompagni og 8. Parkkompagni og tæller omkring 450 soldater.

Bataljonen uddanner såvel Stående Styrke som Hærens Reaktionsstyrke og opstiller bl.a. sammensatte ingeniørenheder - primært i form af blandede ingeniørkompagnier - til Hærens Reaktionskampgrupper. Bataljonsstaben indgår i brigadestaben og bataljonskampgrupperne med stabsofficerer og øvrigt stabspersonel med ingeniørmæssige kompetencer.

Det professionelle virke som ingeniørsoldat skaber grundlaget for hurtige og målrettede opgaveløsninger til tiden. Bataljonen er derfor karakteriseret ved fleksibilitet, ansvar, vilje og initiativ til at samarbejde. Fundamentet er løsningsorientering, loyalitet over for opgaven og enheden, ærlighed, gensidig tillid og respekt – hvor vi stiller krav til hinanden.

Bataljonens motto er – ”Vi baner vejen – hele vejen”
Sidst opdateret 02-07-2019 - kl. 10:32

Heraldisk mærke

1 PNIGBTN logo

1 PNIGBTN
Bygning 6
Sdr. Boulevard 15
7800 Skive

Chef
Oberstløjtnant
Brian Mathiasen
Tlf.: 728 25101

Næstkommanderene
Major
Pia Brøner
Tlf.: 728 25102

Administrationskontor
Tlf.: 728 25111 / 
728 25112 / 
728 25113