Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Varde Kaserne
 

Hærens Efterretningscenter (under opdatering) 

Hærens Efterretningscenter er pr. d. 1/1 2019 overgået til Hærens Efterretningsregiment. Denne side er under opdatering.

Velkommen til Hærens Efterretningscenter, som officielt blev oprettet 1. marts 2014. Hærens Efterretningscenter er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater.

Hærens Efterretningscenter bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren, både i Danmark og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.

Hærens Efterretningscenter blev etableret som en konsekvens af, at Hæren ønskede at samle sine mange efterretningskapaciteter for herved at styrke området.

Læs mere Om HEC

Hærens Efterretningscenter på Facebook

Heraldisk mærke

HEC logo

Kontaktoplysninger

Hærens Efterretningscenter
Hjertingvej 127
6800 Varde

Tlf.: +45 7282 9000
E-mail: vardekaserne@mil.dk

Kontaktofficer
KN M. Hillmann
Mobil nr. 5127 3650

Presseofficer
KN M. Hillmann
Mobil nr. 5127 3650