Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Varde Kaserne
 

Efterretningsregimentet 

Velkommen til Efterretningsregimentet, som er en selvstændig Niveau III myndighed under Hærkommandoen. Regimentet er ansvarlig for opstilling, uddannelse og udsendelse af de militære enheder i Hæren, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer på det taktiske niveau, med det formål at bidrage til at skabe grundlaget for gennemførelse af landmilitære operationer, herunder skabe størst mulig sikkerhed for danske soldater.

Efterretningsregimentet yder desuden efterretningsstøtte og støtte i relation til informationsaktiviteter til Hæren, både til enheder, udsendt i international tjeneste og i Danmark.

Læs mere om Efterretningsregimentet.

Hærens Efterretningscenter på Facebook

Heraldisk mærke

HEC logo

Kontaktoplysninger

Efterretningsregimentet
Hjertingvej 127
6800 Varde

Tlf.: +45 7282 9000
E-mail: EFR-myn@mil.dk

Kontaktofficer

Martin B. Frederiksen
Mobil nr. 5127 3658

Presseofficer

KN Martin Hillmann
Mobil nr. 5127 3650