Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Om Hærens Efterretningscenter 

Oprettelsen af Hærens Efterretningscenter (HEC) betød grundlæggelsen af en ny tjenestegren, Efterretningstjeneste. Ved HEC er der 473 fastansatte.

HEC forskellige enheder er placeret på Varde Kaserne og på Ryes Kaserne i Fredericia.

På Varde Kaserne, hvor hovedparten af HEC er placeret, findes stab HEC samt 1. og 2.

Military Intelligence Bataljon (MIBTN). De to bataljoner udgør kernen i HEC hvad angår indhentning, behandling samt formidling af informationer og efterretninger.

Stab HEC
besidder evnen til at gennemføre studie- og udviklingsvirksomhed samt planlægning og gennemførelse af uddannelses-/kursusvirksomhed indenfor HEC samlede opgaveportefølje. Desuden besidder Stab HEC evnen til administrativt, logistisk og økonomisk at understøtte HEC opgaveportefølje.

1 MIBTN besidder evnen til at indhente informationer, og yder efterretningsstøtte i form af indhentningskapaciteter til udsendte enheder. 1 MIBTN opstiller bidrag til Hærens Reaktionskampgrupper i form af kapaciteter indenfor informationsaktiviteter (IA, UAS (små ubemandede fly), HUMINT (fysisk indhentning) og EW (elektronisk krigsførelse). 1 MIBTN gennemfører endvidere Hærens Basisuddannelse (HBU) med op til 175 værnepligtige pr. hold (halvårligt) samt efter behov Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU)

2 MIBTN besidder evnen til at bearbejde de indhentede informationer, og yder efterretningsstøtte til udsendte enheder, Hærens Operative Kommando og øvrige myndigheder i Hæren. 2 MIBTN opstiller endvidere All Source Intelligence Cells (efterretningssektioner) til Hærens Reaktionskampgrupper og enkeltpersoner til efterretningssektioner ved Hærens to brigader, Danske Division og Specialoperationsstyrkerne.

HEC organisation forefindes følgende enkeltelementer/enheder:

Stab HEC, der består af følgende

- En Produktionsafdeling, som er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af uddannelsesaktiviteter, handlingsplaner, kursusvirksomhed herunder Conduct- After- Capture. Produktionsafdelingen er opdelt i en produktionssektion, en uddannelsessektion og en Lessons Learned/ Evalueringssektion.

- En udviklingsafdeling som er ansvarlig for studie- og udviklingsvirksomhed indenfor All-Source området herunder efterretningsvirksomheden på de taktiske niveauer med henblik på udvikling af dansk doktrin. Udviklingsafdelingen er opdelt i flere mindre sektioner med hver deres speciale
- En Administrationssektion, som er ansvarlig for den administrative drift generelt, personelforvaltning og kontaktvirksomhed, herunder forhold vedrørende pressen

- En Logistiksektion, som er overordnet ansvarlig for alle forhold, som vedrører materielforvaltningens gennemførelse.

- Et Økonomielement, som er overordnet ansvarlig for alle forhold, som vedrører økonomiforvaltningens gennemførelse

1 MIBTN består af følgende enheder;
- Stab 1 MIBTN.
- Informationsaktivitetkompagni (IAKMP)
- CIMIC/PSYOPS kompagni.
- Elektronisk Krigsførelseskompagni (E/W KMP), placeret på Ryes Kaserne i Fredericia.
- HBU Uddannelseskompagni (UDDKMP).

2. MIBTN består af følgende enheder:
- Stab 2 MIBTN
- All-Source Intelligence Cells (ASIC).
- All Source Analysis Cell (ASAC)
- Collection, Coordination & Intelligence Requirements Management sektion (CCIRM)
- Exploitation sektion (EXPLSEK).
- Counter Intelligence and Security sektion (CI/SYSEK).
- Forbindelsessektionen.
- Tolkesektionen.

Link til CH HEC tale ved HEC 1. års fødselsdag 01. marts 2016: Klik her for at åbne linket!
Sidst opdateret 03-01-2019 - kl. 14:41