Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Om Efterretningsregimentet  

Efterretningsregimentets organisation og opgaver bygger bl.a. på de erfaringer, som er draget i forbindelse med Hærens Efterretningscenter, ligesom det bygger på indhøstede erfaringer fra Hærens deltagelse i internationale missioner. 

Efterretningsregimentet består af to bataljoner (1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon (1 ISRBTN) og 2. Military Intelligence Bataljon (2 MIBTN), samt et antal regimentselementer (et Tjenestegrensinspektørelement (TIELM), et Land Component Command-Efterretningselement (LCC-E) og en Garnisonsstøtteenhed (GSE). 1 ISRBTN er organisatorisk underlagt 1. Brigade.

Efterretningsregimentet er med hovedparten af sine enheder garnisoneret på Varde Kaserne, idet en enhed dog er placeret på Ryes Kaserne i Fredericia.

Udover at uddanne soldater i de operative enheder uddanner Efterretningsregimentet værnepligtige, ligesom regimentet uddanner soldater indenfor Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse.

Efterretningsregimentet er ansvarlig for opstilling, uddannelse og udsendelse af hærmilitære enheder og enkeltpersoner indenfor områderne:

  • Efterretningstjeneste.
  • Civilt-militært samarbejde.
  • Psykologiske operationer.
  • Forhold overfor tilfangetagelse.

Hertil kommer, at Efterretningsregimentet er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i Hæren.


Enheder og elementer ved Efterretningsregimentet.
 
Regimentselementer:

  • Tjenestegrensinspektørelementet (TIELM). Elementet varetager inspektioner og evaluering, herunder fastsættelse af krav og standarder samt samordner den kapacitetsnære taktiske udvikling indenfor Efterretningsregimentets ansvarsområder.
  • Efterretningscellen. Cellen er ansvarlig for at tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag, som er nødvendigt for at Hærkommandoen kan foretage dispositioner i relation til planlægning for, og indsættelse af, danske styrker under dansk kommando under såvel fred som krise og konflikt. 
  • Garnisonsstøtteenheden (GSE). Enheden har til opgave at støtte driften af Efterretningsregimentet indenfor områderne HR, administration, presse- og kontaktvirkomhed, militær sikkerhed, administrativ IT, uddannelsesmateriel samt arbejdsmiljø og sikkerhedsrådgivning. På udvalgte områder støtter enheden tillige øvrige enheder ved Varde Garnison.   
     

1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon
Bataljonen opstilles som en operativ bataljon i rammen af 1. Brigade med ansvar for brigadens midler til efterretning, overvågning og opklaring. Bataljonen har desuden et væsentligt udviklingsansvar i relation til den taktiske efterretningstjeneste og gennemførelse af kursusvirksomhed for efterretningspersonel i Forsvaret. Bataljonen består af en stab, en stabsdeling, en analysecelle og tre underafdelinger med speciale i henholdsvis elektronisk krigsførelse, Unmanned Arial Systems og opklaring.


2. Military Intelligence Bataljon
(2 MIBTN)
2 MIBTN leverer analyseprodukter samt opstiller efterretningsmæssig og informationsaktivitetsmæssige kapaciteter på det taktiske niveau. Kapaciteterne kan tilføres eller støtte Hærens øvrige enheder, Hærkommandoen eller anvendes i forbindelse med Hærens internationale operationer, ligesom de situationsbestemt kan støtte det civile beredskab.

2 MIBTN gennemfører tillige militære sikkerhedsinspektioner i Hæren og i de missionsområder, hvor Hæren er indsat.

Endvidere gennemfører 2 MIBTN uddannelse i forhold overfor tilfangetagelse for personel indenfor hele Forsvarsministeriets myndighedsområde.

Endelig uddanner 2 MIBTN mere end 100 værnepligtige mænd og værneretslige kvinder to gange årligt. Ud over at gennemføre den grundlæggende ”Hærens Basis Uddannelse”, forestår 2 MIBTN også ”Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse” af de soldater, der tegner kontrakt med Forsvaret og som vælger en fremtid som professionel soldat.

Sidst opdateret 28-03-2019 - kl. 13:51