Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Tamburkorpset/VTKMP/LG 
Tamburkorpset
 

Velkommen til Tamburkorpset/VTKMP/LG hjemmeside 

De 12 tambourer, som betyder trommeslagere, og tre pibere, som fandtes ved Livgarden i 1658, anvendtes dels samlet som en del af militærmusikken, dels ude ved kompagnierne under march og eksercits til at angive takten og opmuntre de marcherende. Under kamp var tambourerne signalfolk for cheferne, i hvilken funktion de senere under betegnelsen hornblæsere benyttede det mere anvendelige signalhorn.

Fra 1812 blev tambourerne uddannet centralt i København, og de blev særligt kendt som hornblæsere under de slesvigske krige 1848-1850 og 1864.

I 1851 oprettedes Livgardens Spillemandsskole, hvor 14-årige optoges til uddannelse og virke som tambourer og pibere med senere tjeneste som underofficerer eller musikere. 1912 afløstes Spillemandsskolen af Hornblæserskolen, hvor de 17-årige elever væsentligst fik en musikalsk uddannelse. Skolen nedlagdes i 1922, og opgaverne overgik til kun 6 værnepligtige reservehornblæsere.

I 1956 lykkedes det at forøge styrken, således at Livgardens Tambourkorps efterhånden nåede op på ca. 40 værnepligtige og konstabler.
Af instrumenter råder Tambourkorpset over fløjter, signalhorn og marchtrommer. Den oprindelige model til marchtommen er fra. ca. 1830. Trommen er dekoreret med Livgardens mærke.

Udover opgaverne i forbindelse med Livgardens vagt- og dagligtjeneste deltager Tambourkorpset ofte i aktiviteter rundt omkring i ind- og udland. Eksempelvis kan nævnes Edinburgh Tattoo, Ystad International Tattoo og Herning Indoor Tattoo.

Tambourkorpset har en musikstue på Livgardens Kaserne. Tambourkorpset består af en daglig leder (seniorsergent), en næstkommanderende (oversergent) samt treogtyve tambourer (konstabler).
Derudover kan der være et mindre antal værnepligtige tambourer.

Den Kongelige Livgarde har sit eget festsignal, ligesom hver af bataljonerne har deres honnørsignal. Der er komponeret adskillige musikstykker til Livgarden i tidens løb, som for eksempel ”March til Den Kongelige Livgarde” af Kuhlau fra 1814, og ”Den Danske Gardes Vals”.

Tambourkorpset har i årernes løb udgivet et stort antal indspilninger. De nyeste af disse kan købes på CD i handelen og ved Tambourkorpset.

Sidst opdateret 02-10-2018 - kl. 09:55