Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Parade ved I/LG
 

Chefskifte ved I/LG 

08-10-2018 - kl. 10:54
I dag fik Garderkasernen i Høvelte besøg af brigadegeneral Gunner Nielsen, der er chef for 2. Brigade.

Tekst og fotos: Thomas H. Reimann, presseofficer

Det var i anledning af en parade for et chefskifte ved I/Panserinfanteribataljonen, at brigadegeneralen var forbi.

Oberstløjtnant Kenneth Strøm, der er aftrædende chef, skal til MultiNational Division - North, som har til huse i Karup.

Kenneth Strøm taler til bataljonen
Oberstløjtnant Kenneth Strøm taler til soldaterne fra I/LG.
 
Herefter ankom brigadegeneral Gunner Nielsen sammen med chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, for at foretage den officielle del af paraden.

Brigadegeneral Gunner Nielsen taler til
Brigadegeneral Gunner Nielsen taler til aftrædende chef i forbindelse med chefskiftet.

Så kunne oberstløjtnant Henrik Hvilsom blive skiftet ind som ny chef for I/LG, hvorefter brigadegeneralen ønskede ham held og lykke med det kommende arbejde.

Oberstløjtnant Henrik Hvilsom taler til soldaterne
Oberstløjtnant Henrik Hvilsom taler til soldaterne efter sin tiltræden som chef for I/LG.

Se flere billeder fra paraden på vores facebookside.