Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Den Kongelige Livgardes Officersforening 
Officere i rød galla
 

Velkommen til Den Kongelige Livgardes Officersforening 

Vi er glade for, at Den Kongelige Livgardes Officersforening kan byde velkommen til dette sted.

Den Kongelige Livgardes Officersforening blev oprettet den 25. juni 1969 ved en stiftende generalforsamling i Sandholmlejrens gymnastiksal.

Det er foreningens formål, at styrke korpsånd og sammenhold blandt Den Kongelige Livgardes officerer.
Formålet opfyldes bl.a. gennem afholdelse af arrangementer af såvel militærfaglig som kulturel og selskabelig karakter, ved at yde støtte til lignende formål inden for Den Kongelige Livgardes rammer, samt ved – evt. for foreningens regning – at tilvejebringe eller supplere servicefaciliteterne på Livgardens tjenestesteder.

Der sker fortsat meget i Forsvaret i disse år, og tingene er under konstant udvikling – således også ved Den Kongelige Livgarde. Men netop derfor er foreningen et unikt samlingssted for officerer.
Foreningens arbejde udføres i et frugtbart samarbejde med Chefen for Den Kongelige Livgarde, og hans vedvarende bestræbelser for at gøre vores regiment til det særlige, der kendetegner tjenesten ved Den Kongelige Livgarde.

Ønsker du at vide mere om foreningen og dens virke, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede via LGOFFICERSFORENING@gmail.com eller telefon 2963 1472. 

Du kan også følge Officersforeningen via Facebook.
På gensyn til vores arrangementer.

PETER H. LYNARD
Oberstløjtnant-R
Formand
Sidst opdateret 09-12-2019 - kl. 13:58

Onsdagsfrokost

Efter aftale med Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst, kammerherre Mads Rahbek, vil Officersforeningen fortsat forestå Chef/Livgardens traditionsrige månedlige onsdagsfrokost.
En opgave som Officersforeningen selvsagt med stor glæde stadig gerne påtager sig.
Der arbejdes fortsat med emner og indlægsholdere, hvorfor der ikke præcist kan sættes emne og navn på indlægsholdere ud for de enkelte datoer.
Så sæt allerede nu kryds ved følgende datoer:

Tilmelding til frokosten sker stadig senest på den forudgående mandag kl. 16 e-mail: onsdagsfrokost@gmail.com
Såfremt man ikke kan anvende mail, kan tilmelding ske ved at ringe til arrangementskoordinator Linda Jonassen på telefon 5086 5330 helst mandag  mellem kl. 10.00 og 11.00 forud for frokosten.

Documents

Indkaldelse til Generalforsamling - FEB 2020.pdfIndkaldelse til Generalforsamling - FEB 2020Thomas Helbro Reimann
Formanden orientere MAR 2019.pdfFormanden orientere MAR 2019Thomas Helbro Reimann
Regnskab 2018 - budget 2019.pdfRegnskab 2018 - budget 2019Thomas Helbro Reimann
Bilag 2 - Formandens beretning for 2018 -Final.pdfBilag 2 - Formandens beretning for 2018 -FinalThomas Helbro Reimann
Bilag 1 - Dagsorden ordinær GF 2019.pdfBilag 1 - Dagsorden ordinær GF 2019Thomas Helbro Reimann
Referat af LG OFF GF 25.02.2019.pdfReferat af LG OFF GF 25.02.2019Thomas Helbro Reimann
Vedtægter FEB 2018.pdfVedtægter FEB 2018Thomas Helbro Reimann
Referat af ordinær generalforsamling 26.02.2018.pdfReferat af ordinær generalforsamling 26.02.2018Thomas Helbro Reimann

Datoer onsdagsfrokost

Onsdagsfrokost afholdes følgende dage:

Læs mere om tilmelding m.m. længere nede på siden