Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Livgardens historiske samling 
Livgardens historiske samling
 

Velkommen til Livgardens historisk samling hjemmeside 

Livgardens Historiske Samling
blev indviet den 12. januar 1978 af Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsen.
Samlingen har til huse på Livgardens Kaserne ved Rosenborg.
Livgardens Museum, som er en del af Livgardens Historiske Samling, indeholder udstilling af uniformer, våben, billeder, modeller, musikalier og meget andet viser samlingen Den Kongelige Livgardes historiske udvikling som gardeenhed og som feltenhed fra oprettelsen i 1658 til nutiden.

Udstillingens åbningstider
Samlingens udstilling er åben for offentligheden lørdage og søndage fra kl. 1130 til 1500. Der er gratis adgang. Besøgsadressen er Gothersgade 100, 1123 Kbh. K. Indgang sker gennem vagten, hvor der skal vises billedlegitimation.

Det er muligt at bestille en særrundvisning for grupper - uden for museets ordinære åbningstid. Oplysninger herom ved skriftlig henvendelse til lg-g-hist01@mil.dk  


Kontaktinformation og adresse:
Livgardens Historiske Samling og Livgardens Museum
Livgardens Kaserne
Gothersgade 100
DK-1123 København K
Telefon (Direkte): 728 34022
Mail: lg-g-hist01@mil.dk

Slægtsforskning og personalhistoriediverse uniformer
Langt de fleste oplysninger om tidligere garderes tjeneste ved Den Kongelige Livgarde opbevares i Rigsarkivet i København, hvorfor det anbefales at starte evt. slægtshistoriske undersøgelser her.

Ældre stambøger og andre arkivalier fra Forsvarets Arkiver (tidligere Hærens Arkiv) bestilles ved udfyldelse af elektroniske bestillingssedler på www.sa.dk, hvorefter det bestilte kan tilgås på Rigsarkivets Læsesal i Proviantgården, Rigsdagsgården 9, 1218 København K.


Litteratur om Den Kongelige Livgarde
Følgende hovedværker kan lånes via offentlige biblioteker eller ved Forsvarets Bibliotek i Søndre Magasin, Kastellet 46, 2100 København Ø.

 • Lövenskiold, C.L.v.: Efterretninger om Den Kongelige Livgarde til Fods, København 1858. 251 sider, 5 farveplancher.
 • - rog, C.C.v.: Den Kongelige Livgarde til Hest, København 1886. 612 sider, 4 farveplancher.
 • Brammer, G. : Livgarden 1658-1908, København 1908. 337 sider, illustreret.
 • Thaulow, Th.: Livgarden 1908-1933, København 1933. 160 sider, illustreret.
 • Pontoppidan, A.E. (red.): Den Kongelige Livgarde I, II & III & supplement, København & Fredericia 1941, 1942, 1943 & 1946. I alt 1588 sider, illustreret.
 • Thaulow, Th., E.Mentze & M. Friis Møller (red.): Livgarden gennem 300 år, København 1958. 383 sider, illustreret. 3.ájourførte udgave 1974.
 • Gram-Andersen, J.: Den Kongelige Livgarde 325 år - perioden 1958-1983, København 1983, 152 sider, illustreret.
 • Gram-Andersen, J.: Livgardens Kaserne & Rosenborg Eksercerplads 200 år, København 1986. 156 sider, illustreret.
 • Gram-Andersen, J.: Den Kongelige Livgarde 350 år - 1658 - 2008, bind 1 - 6, 1500 sider.
 • Den Kongelige Livgarde 350 år - 1658 - 2008, resumé ("Prins Jeans Bog")
 • The Royal Life Guards - Denmark 350 years - 1658 - 2008, summary ("Prince Jean's Book")

 

Sidst opdateret 05-08-2020 - kl. 11:15

LIVGARDENS HISTORISKE SAMLINGS VENNER (LGHSV)

LIVGARDENS HISTORISKE SAMLINGS VENNER LIVGARDENS HISTORISKE SAMLINGS VENNER

LIVGARDENS HISTORISKE SAMLINGS VENNER
se mere på foreningens hjemmeside

OBS! OBS! OBS! Vi savner ILDSJÆLE, der har tid og lyst til at støtte op om vores forenings formål. Måske har du kontakt til erhvervsliv eller til enkeltpersoner, som vil støtte vores formål - evt. ved  at donere til LGHSV? KONTAKT i så fald gerne enten vores formand Georg Vind; 21678515, georg@vossindustry.dk  eller bestyrelsesmedlem Brian Rützou;  26276979, br@sadelmageren.dk - for yderligere information!

 

 

Formål

Foreningens formål er at arbejde for bevarelse og udvikling af Livgardens Historiske Samling.

 

Foreningen kan erhverve og eje artefakter af historisk værdi for Den Kongelige Livgarde, med henblik på at stille disse til rådighed for Livgardens Historiske Samling.

 

Formålet fremmes gennem indsamling af økonomiske midler, der kan anvendes til vedligeholdelse og udvikling af samlingen samt til indkøb af effekter, der har historisk værdi, og som kan bidrage til at dokumentere Livgardens historie. Formålet fremmes desuden gennem medlemmernes ikke økonomiske støtte til samlingens aktiviteter og opretholdelse.

 

Livgardens Historiske Samlings Venner (LGHSV) blev stiftet den 11. juni 2018

 

Bliv medlem - og støt Livgarden!

 

Medlemskab af foreningen sker ved tilmelding og betaling af kontingent (pt. 110 kr. pr år) via enten mobilepay, hvor du skriver dit navn tydeligt eller via via bank indbetaling til Reg.nr.  9570  Konto 12694601

 

Så snart vi har registreret din indbetaling, modtager du et velkomstbrev indeholdende dit nye medlemskort, Venneforeningens vedtægter og en gave.

 

Evt. spørgsmål vedr. medlemskab kan rettes til LGHSV kassér,
Oscar V. Skøtt; oscsko@live.dk

 

Organisation

Foreningens aktiviteter styres af en bestyrelse i tæt samarbejde med den til enhver tid værende leder af Livgardens Historiske Samling (som pt. er Eric Lerdrup Bourgois)

 

Bestyrelsen

LGHSV bestyrelsen består pt. af:

 

Formand, George Vind; georg@vossindustry.dk

Næstformand, Philip Maury; pm@advokat.pm

Sekretær, Bjarne Bladt Hansen, LRGNE-STCH@mil.dk;

Kassér, Oscar V. Skøtt; oscsko@live.dk

Bestyrelsesmedlem, Lars Gruby; lars.gruby@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem, Brian Rutzou; br@sadelmageren.dk

Bestyrelsesmedlem, N. A. Rasmussen, britt-nielsrasmussen@mail.tele.dk

Observatør, Eric Lerdrup Bourgois, LG-G-Hist01@mil.dk

 

Om Livgardens Historiske Samling

Livgardens Historiske Samling blev indviet af regentparret den 12. januar 1978. Samlingen, der befinder sig på Livgardens Kaserne i København, omfatter Livgardens museum, bibliotek, arkiv, kontor- og magasinfaciliteter.

 

Livgardens Museum, der findes på Livgardens Kaserne, er åbent for offentlighe­den lørdage og søndage fra klokken 11.30 til 15.00. Der er gratis adgang. Derudover modtages der gruppebesøg uden for den ordinære åbningstid. Museets har ca. 7.500 besøgende om året.

 

Udstillingen i museet viser Den Kongelige Livgardes udvikling som garde for den dan­ske monark og som feltenhed i Hæren – i såvel indland som udland – siden oprettelsen i 1658. I museet er udstillet uniformer, våben, illustrationer, musikalier, dokumenter, modeller og meget mere. Hovedparten af de udstillede genstande tilhører Den Kongelige Livgardes Officerskorps’ Fond.

 

Samlingens arkiv og bibliotek er kun tilgængelig efter særlig aftale. Samlingen omfatter mere end 10.000 registrerede effekter, så som bl.a. malerier fra anerkendte danske som udenlandske kunstmalere, en række genstande med relation til Kongehuset og Livgarden og en lang række andre unikke genstande. Dertil kommer et omfattende arkiv og bibliotek.

 

Livgardens Historiske Samlings arbejdsområde omfatter dokumentation og formidling af Den Kongelige Livgardes historie. Samlingen samar­bejder gerne om formidling af Livgardens historie med eksterne partnere – offentlige som private.

 

Samlingens daglige arbejde varetages af en fuldtidsansat historiker, en studentermedhjælp på halv tid, samt en ulønnet arkivar. Samlingen har ikke noget allokeret budget, hvorfor sponsordonationer og fondsstøtte er altafgørende for udvikling af Samlingen.

 

 

OBS! OBS! OBS! Vi savner ILDSJÆLE, der har tid og lyst til at støtte op om vores forenings formål. Måske har du kontakt til erhvervsliv eller til enkeltpersoner, som vil støtte vores formål - evt. ved  at donere til LGHSV? KONTAKT i så fald gerne enten vores formand Georg Vind; 21678515, georg@vossindustry.dk  eller bestyrelsesmedlem Brian Rützou;  26276979, br@sadelmageren.dk - for yderligere information!

 

LIVGARDENS HISTORISKE SAMLINGS VENNER - se mere på foreningens hjemmeside

 

 

 

 

 

Livgardens historiske samling på Facebook

Våbenskjold

Kontakt

Livgardens
historiske samling
Livgardens Kaserne
Gothersgade 100 1123 København K
e-mail: lg-g-hist01@mil.dk