Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
II Bataljon/Den Kongelige Livgarde   
IKK
 

Velkommen til Den Kongelige Livgardes II Panserinfanteribataljon (II/LG).  

II Panserinfanteribataljon/Den Kongelige Livgarde (II/LG) er den ene af de to professionelle bataljoner ved Den Kongelige Livgarde, som indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrker.
Bataljonen består af bataljonsstab, to mekaniserede infanterikompagnier og et stabskompagni. Bataljonen planlægger, tilrettelægger og gennemfører Stående Reaktionsstyrkeuddannelse for bataljonsstaben, stabskompagniet og den faste kadre i de to mekaniserede infanterikompagnier. Bataljonen planlægger, tilrettelægger og gennemfører Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse, som i praksis udføres i de to mekaniserede infanterikompagnier. Bataljonen indgår som en panserinfanteribataljon i 2. Brigade.

Bataljonens dagligdag formes af troen på, at Hæren skal kunne kæmpe og vinde – derfor er uddannelse og kompetence opbygning af alt personel i bataljonen i fokus. Jeg konstaterer, at den næste opgave ikke kendes og ikke kan forudsiges; derfor hviler bataljonens uddannelse og selvopfattelse på ”en bred uddannelse til en ukendt opgave, i en ukendt situation, i et ukendt operationsområde, mod en ukendt fjende, på et ukendt tidspunkt” – god uddannelse er forudsætningen for at håndtere denne usikkerhed.
Don’t get ready – Stay ready!

Bataljonen har haft meget travlt de seneste to år. Store og komplekse opgaver er, med korte varsler, løst i ind- og udland: Bataljonen deployerede til Litauen i juni 2014 og til Tyskland i oktober 2014. Bataljonen forberedte Operation Vocate (træning af libyske soldater i England) i 2014; desværre blev opgaven aflyst. Bataljonen opstillede, uddannede og deployerede to forskellige træningsbidrag til Irak i første halvdel af 2015 (Operation Shader og Operation Inherent Resolve, hold 1). Bataljonen har siden sommeren 2015 fundet sine fødder efter afgivelsen af et panserinfanterikompagni og modtagelsen af et mekaniseret infanterikompagni og står nu igen på sikker grund.

Bataljonen går et travlt, men spændende og meningsfuldt, år i møde. Jeg udsender kadren fra 1 Mekaniserede Infanterikompagni og dele af staben på Operation Inherent Resolve,hold 4 (august 2016 – februar 2017) og jeg udsender 2 Mekaniserede Infanterikompagni og dele af staben på Operation Inherent Resolve, hold 5 (februar – august 2017). Hjemme fortsætter bataljonen med uformindsket kraft gennemførelsen af føringsuddannelse, Stående Reaktionsstyrkeuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. I to til fire måneder op til Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse gennemfører bataljonen Supplerende Uddannelse. Der er ganske mange parallelle uddannelsesforløb og vi løser kun opgaverne ved hjælp af en samlet indsats af bataljonens ressourcer.
Til september tilbagefører jeg de tre underafdelinger fra I/LG, som jeg har ført mens dele af I/LG har været udsendt på Operation Inherent Resolve, hold 3, til I/LG.

Officerer og befalingsmænd i II/LG varetager alle dele af tjenesten loyalt, pligtopfyldende og professionelt. Vi deler et stærkt kammeratskab, som er et resultat af de personlige relationer blandt bataljonens ældste og de seneste års mange indsættelser på Balkan, i Irak og i Afghanistan. Vi stiller høje faglige og personlige krav til os selv, både som individer og som enheder, fordi vi ved, at de opgaver vi stilles, vil kræve det bedste af os. Det stiller høje krav til vores dygtighed og til vores fysiske og psykiske disciplin, styrke og udholdenhed.

Bataljonen er sig bevidst, at bataljonens professionalisme og kampkraft ligger i bataljonens faste kadre; derfor er det mig magtpåliggende, at der skabes en balance mellem tjenesten og privatlivet, som skaber tryghed for familien. Tryghed i hjemmet giver glade familier og glade familier giver glade soldater, som forbliver soldater.

2 Bn/Princess of Wales Royal Regiment (2PWRR) er II/LG søsterbataljon i British Army og i skrivende stund garnisoneret på Cypern. Vi søger ved enhver lejlighed at pleje og udbygge det gode samarbejde mellem vores bataljoner til gavn for vores uddannelse og korpsånd.

VINCERE VOLUMUS
(Vi vil sejre).

Henrik Hvilsom
oberstløjtnant
Chef for II Panserinfanteribataljon/Den Kongelige Livgarde (2. Brigade).

Sidst opdateret 16-08-2018 - kl. 09:36

Våbenskjold

Kontaktoplysninger

II/Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Telefon: +45 728 34200
Email: lg-ktp-2btn@fiin.dk