Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Den Kongelige Livgarde II Livgardebataljon, Uddannelsesbataljonen 
 

 

II / DEN KONGELIGE LIVGARDE
Pro Regis Salute – For Kongens Sikkerhed!


Velkommen til 2. Livgardebataljon ved Den Kongelige Livgarde, Uddannelsesbataljonen

2. Livgardebataljon (militært forkortet til II BTN eller II/LG) er enheden, hvor man møder for at aftjene værnepligt ved Den Kongelige Livgarde. Bataljonen består af to kompagnier, 1. og 2. kompagni, samt en stab. Som værnepligtig vil du forrette tjeneste i et af de to kompagnier.
Værnepligtige uddannes i grundlæggende militære færdigheder fokuseret mod at kunne stå vagt om de kongelige slotte og palæer, det er fx fysisk træning, nærkamp, eksercits, våbenlære og skydning, førstehjælp, bevogtning og felttjeneste.
Felttjeneste

Bataljonen modtager hvert år ca. 900 unge værnepligtige fordelt på tre lige store indkaldelseshold i hhv. april, august og december. Værnepligten ved Den Kongelige Livgarde varer otte måneder, hvoraf de første fire måneder foregår på Garderkasernen i Høvelte, og de sidste fire måneder foregår på Livgardens Kaserne i København.

De første fire måneders værnepligt ved Den Kongelige Livgarde kaldes Hærens Basisuddannelse (HBU), og uddannelsen tager udgangspunkt i den uddannelse, værnepligtige i resten af Hæren gennemfører. Dog er HBU ved Livgarden mere specialiseret i retning af vagttjeneste, og den indeholder bl.a. intensiv vagt- og eksercitsuddannelse, som er en målrettet forberedelse til tjenesten de sidste fire måneder af værnepligten. Efter de første fire måneders tjeneste på Garderkasernen i Høvelte overføres den værnepligtige til Vagtkompagniet på Livgardens Kaserne i København, hvorfra man som garder vil være med til at bestride vagttjenesten om de kongelige slotte og palæer i de sidste fire måneder af værnepligten.
Rød vagt
I forbindelse med aftjening af værnepligten kan man søge sergentuddannelse eller en af de mange andre spændende uddannelser inden for Forsvaret.I felten
Ønsker du efter værnepligten at fortsætte din tjeneste i Forsvaret, kan du søge om optagelse til Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) med henblik på at blive uddannet til udsendelse i internationale missioner eller fastansættelse ved en såkaldt stående enhed. Denne uddannelse foregår ved Livgarden p.t. i 1. Livgardebataljon. Du kan dog også søge om at gennemføre din HRU ved et andet regiment et helt andet sted i landet. HRU oprettes oftest hvert år i december og juni og varer otte måneder.
Rydning

2. Livgardebataljon er en moderne militær enhed, men med respekt for de gamle traditioner. De gamle dage med kæft, trit og retning er slut ved Livgarden, men her stilles stadigvæk høje krav til den enkelte.

Som værnepligtig ved Den Kongelige Livgarde vil du derfor fra første dag opleve, at der stilles krav til dig, og du vil indgå i en militær enhed, der kun kan løse sin opgave, såfremt alle soldater i enheden hjælper hinanden og arbejder i retning af det fælles mål. Derfor er disciplin og samarbejde vigtige grundelementer i det at være værnepligtig ved 2. Livgardebataljon.

Det betyder også, at du gennem en professionelt gennemført uddannelse vil udvikle dig markant under både din tjeneste ved 2. Livgardebataljon og under den efterfølgende tjeneste ved Vagtkompagniet. Oven i de praktiske militære færdigheder, opbygger uddannelsen en professionel holdning, samarbejdsevner og større selvdisciplin for alt personel ved bataljonen.

Den Kongelige Livgarde har mere end 350 års erfaring i uddannelse af soldater; vi opstiller de bedst tænkelige rammer for din soldatermæssige uddannelse og personlige udvikling, men det er dit engagement, vilje og mod til at flytte egne grænser, der er afgørende for, hvor meget du tager med dig videre i livet.

Vejen ind i Forsvaret ved Den Kongelige Livgarde går igennem 2. Livgardebataljon. Hvis du søger udfordringer, og hvis uddannelsen lyder som noget for dig, så er du meget velkommen.

T. Egidiussen
oberstløjtnant
Chef for 2. Livgardebataljon
Sidst opdateret 06-02-2019 - kl. 08:20

Våbenskjold

Kontaktoplysninger

II/Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Telefon: +45 7283 4300
Email: lg-ktp-2btn@fiin.dk