Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Om I BTN/Den Kongelige Livgarde 
I/LG
 

 

I Panserinfanteribataljon/Den Kongelige Livgarde

 "En professionel enhed – for dig”

1. OVERORDNET
I Panserinfanteribataljonen/Den Kongelige Livgarde (I/LG) er en professionel enhed med ca. 350 professionelle officerer, stregbefalingsmænd samt konstabler, der kan løse alle opgaver inden for konfliktspektret - lige fra en ”blød” humanitær opgave, til en egentlig krigsmæssig indsættelse.


2. MÅLSÆTNING
I/LG vil tilstræbe at blive den førende infanteribataljon ikke alene i Danmark, men også inden for NATO. Bataljonen (BTN) vil fremstå som en professionel enhed, hvis niveau ikke alene afspejles af virket i felten, men også reflekteres gennem et førstehåndsindtryk af din gruppe, deling etc.
BTN vil sætte høje standarder for dig og din enhed, herunder opstille klare og entydige krav.  Vi vil i forbindelse med din uddannelse tilskynde initiativ og handlekraft, og dermed tilsikre en professionel opbygning af kompetence.
BTN vil være en aktiv medspiller i udviklingen af den danske hær, herunder deltage aktivt i hærens studie- og udviklingsvirksomhed. Dette vil du blive en del af.
BTN vil fremstå som en moderne og attraktiv arbejdsplads, der er kendt for at værne om sit personel. Det gør vi nu, og det vil fortsætte.


3 OPBYGNINGSTAKT
I/LG opbygning startede tilbage i 2006, hvor der blev opstillet stab, dele af stabskompagniet (STKMP) og et panserinfanterikompagni. På nuværende tidspunkt, består BTN af panserinfanterikompagnierne 1 KMP og 2 KMP, samt 4 KMP der er et infanterikompagni. Til at støtte disse kompagnier har BTN et velfungerende STKMP. BTN´s kampvognseskadron, der opstilles af JDR, uddannes af Panserbataljonen i Holsterbro. Det fungerer godt!

1 KMP har fået kompetencer i relation til infanterikampkøretøjet (IKK) CV 90/35 og arktiske operationer. Herudover har KMP allerede store kompentencer indenfor ørken operationer. KMP har nemlig været udsendt til Afghanistan hele to gange. Første gang i perioden august 2007 - februar 2008 sammen med staben for BTN og dele af STKMP. Anden gang i perioden august 2010 - februar 2011, hvor KMP var en del af ISAF hold 10.

2 KMP blev som den første enhed i Forsvaret uddannet på forsvarets nye IKK CV 90/35. Udover IKK færdigheder, har KMP haft fokus på by- og skovkamp. Kompagniet har været udsendt på ISAF hold 9 i perioden februar 2010 - august 2010.

4 KMP blev startet op i 2008. Enheden kører i Piranha (pansret hjulkøretøj), og opbygger kompetencer indenfor luftmobile operationer og operationer i jungle.

STKMP har siden 2006 opstillet flere specialdelinger, hvor der i 2006-2007 blev fokuseret særligt på stabsdelingen (STDEL), vedligeholdelsesdelingen (VEDLDEL) og let opklaringssektion, har der siden 2008 været fokus på bl.a. eskortesektionen samt de pansrede sanitetsgrupper. Herudover har KMP været udsendt til Afghanistan på både ISAF hold 4 og hold 9.

I forbindelse med det nye forsvarsforlig vil der ske en del ændringer i BTN organisation. Disse ændringer vil gradvis blive iværksat fra 2. halvdel af 2011.
Irak 2006
Soldater fra I/LG i Irak 2006.


4 BATALJONENS AKTIVITETER
Bataljonens plan har i opbygningsfasen været, at skabe fundamentet for den nye professionelle bataljon, herunder deltage aktivt i studie- og udviklingsvirksomhed. Bataljonen har bl.a. arbejdet  med opgaver som; anvendelse af finskytter, bykampkoncept og en basistræning for alle soldaterne i I/LG. Basistræningen der bl.a. omfatter fysisk træning, førstehjælp, CBRN-tjeneste og våbenbrug skal være med til at sikre et højt professionelt niveau. Den specifikke finskytteuddannelse er forankret ved bataljonen i tæt samarbejde med Hærens Kampskole. Finskytterne har allerede deltaget i diverse konkurrencer i ind- og udland. Her har de bl.a. opnået en flot andenplads i en international konkurrence i Canada - så de er allerede nu fuldt på højde med andre nationer.

I marts måned 2009 deltog BTN i den store øvelse COLD RESPONSE. Øvelsen foregik i Norge. Øvelsen havde fokus på indsættelse i koldt klima. Det var anden gang BTN deltog i denne øvelse, første gang var i 2006. Bataljonen har derfor nu store kompetencer i relation til indsættelse i arktisk klima. 
Store dele af BTN har fornylig været udsendt på ISAF hold 9 og hold 10. Herudover har store dele af BTN som tidligere nævnt, været udsendt til Afghanistan tilbage i 2007 - 2008.

Bataljonens finskytter har bl.a. været på kursus i det sydlige Tyskland
Finskytte
BTN har bl.a. haft finskytter på enkeltkæmperkursus på Bornholm
og på kursus i det sydlige Tyskland.

BTN vil endvidere lægge stor vægt på idræt og her være katalysator for, at der også i fritiden er gode tilbud for især træning, men også med mulighed for at dyrke særlige grene inden for idræt. BTN vil også i tjenestetiden give brede rammer for træning, ligesom BTN ønsker at markere sig inden for militæridræt.


5 MATERIEL
BTN modtog i løbet af 2008 modtaget Forsvarets nye infanterikampkøretøj (IKK) CV 90/35. Men allerede i foråret 2006 var 1 KMP forsøgsenhed for den nye organisation som indeholder IKK. KMP deltog igennem 2006 som forsøgsenhed for Hærens Kampskole, og var bl.a. med til at teste brugen af bl.a. en manøvrestøtteenhed indeholdende nye mortérer og finskytter.

IKK
Forsvarets nye IKK

I/LG er den første enhed der har modtaget infanterikampkøretøjet
(IKK) CV 90/35.
IKK er tilgået 1 KMP & 2 KMP - begge KMP er færdig uddannet på køretøjet. I begyndelsen af 2008 blev der bygget nye garager på Garderkasernen til køretøjerne.
2 KMP var den første enhed, der var udstyret med IKK CV 90/35, under deres netop overståede udsendelse til Afghanistan.


6 FACILITETER PÅ HØVELTE
BTN har fået tildelt særdeles gode faciliteter på Garderkasernen. Det betyder bl.a., at alle køretøjer kan komme under tag. Der er gode faciliteter for både 1 og 2 ECH samt helt nye kompagnikontorer til 1, 2 og 4 KMP. STKMP´s lokaler er blevet renoveret, og bataljonsstaben har også fået både større og flere lokaler.
Der vil på nuværende tidspunkt være plads til indkvartering af alle konstabler/sergenter på Kasernen, og der er plads uden for kasernen til parkering af private biler.
Det lokale støtteelement på Høvelte kaserne har etableret trådløs opkobling til Internettet i beboelsesområderne. Fælleskøkken og opholdsstue i beboelsesområderne er planlagt.
Har man ikke behov for indkvartering på kasernen, vil der være mulighed for omklædning og bad, idet BTN har fået faciliteter, hvor hver soldat tildeles skabe til udrustning.

Afghanistan 2006
SPJSEK fra I/LG i Afghanistan 2006.


7 SOLDATEN I PANSERINFANTERIBATALJONEN
Soldaten i I/LG indgår i en enhed med stærkt sammenhold, hvor kammeratskab og en professionel holdning er en bærende kvalitet. Egenskaber som initiativ vægtes højt og der vil være fokus på den enkelte soldats udvikling.
BTN vil søge at udarbejde en langsigtet personelplan for den enkelte soldat, der udvikles på baggrund af den enkeltes ønsker, evner og enhedens behov. Dette sker i tæt dialog og samarbejde med Forsvarets Personeltjeneste.
BTN har igennem opbygningsfasen, haft behov for en blanding af tålmodighed, god humor og en stærk pionérånd. Disse egenskaber har bataljonens soldaterne formået at biholde, selv under det  arbejdspres, der har været de sidste par år, med bl.a. udsendelser. Vi ønsker at blive blandt de bedste, og har derfor brug for gode kollegaer. Er du klar?


8 BATALJONSCHEFEN HAR ORDET
”Vi stiller store krav til den enkelte, og det vil vi fortsat gøre. Jeg mener, at det er det eneste rigtige – her må vi ikke gå på kompromis. Men jeg ønsker samtidig, at give de rammer og vilkår for den enkelte, således den enkelte soldat – dig – men også din enhed kan blive en så sammentømret og professionel enhed, at vi opnår et solidt grundlag for at kunne løse selv de vanskeligste opgaver.
Jeg og mine officerer, befalingsmænd og konstabler er klar til at tage imod dig som en ny, god kollega. Vi vil gøre hvad vi kan, for at du skal føle dig godt tilpas. Har du et godt humør, gå-på-mod, lyst til udfordringer og meget gerne en god fysik, så kontakt en af os. Vi glæder os til at høre fra dig. Hvis du har spørgsmål til oplysningsfolderen, så er du velkommen til at ringe til BTN på:


4599 4100/4599 4110


Eller skrive til:

I/Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød


Du kan også sende en e-mail til: LG-KTP-1BTN@MIL.DK

 

Sidst opdateret 06-08-2018 - kl. 13:59

Våbenskjold

Kontaktoplysninger

I/Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Telefon: +45 728 34100
Email: lg-ktp-1btn@mil.dk