Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I Bataljon/Den Kongelige Livgarde   
1BTN
 

Velkommen til Den Kongelige Livgardes I Panserinfanteribataljon (I/LG).  

I Panserinfanteribataljon er den stående bataljon ved Den Kongelige Livgarde. Bataljonens organisatoriske enheder består af Staben, Stabskompagniet, 1. Panserinfanterikompagni (IKK) og 2. Mekaniserede Infanterikompagni (PIR). Bataljonen indgår i 1. Brigade.

Officerer, befalingsmænd og konstabler i bataljonen er loyale, pligtopfyldende og professionelle. Vi deler et stærkt kammeratskab, som er et resultat af de personlige relationer blandt bataljonens ældste og de seneste års mange indsættelser på Balkan, i Irak og i Afghanistan. Vi stiller høje faglige og personlige krav til os selv, både som individer og som enheder, fordi vi ved, at de opgaver vi stilles, vil kræve det ypperste af os. Det stiller høje krav til vores dygtighed og til vores fysiske og psykiske disciplin, styrke og udholdenhed.

Bataljonen er kendetegnet ved en uformel omgangstone, der baserer sig på gensidig respekt for den enkeltes bidrag og professionalisme i forhold til vores samlede opgaveløsning. Der er stor frihed til opgaveløsning indenfor de givne rammer.

Bataljonen skal i 2023 indgå i NATO Readiness Initiative (NRI beredskab), hvilket bliver styrende for uddannelse af bataljonens enheder de kommende år frem mod certificering i slutningen af 2022.

I 2020 har bataljonen indsat 1. Panserinfanterikompagni i Estland som del af eFP, 2. Mekaniserede Infanterikompagni er kommet hjem fra Operation Inherent Resolve, hold 10. Derudover er det planen at STKMP og 2 KMP løser bevogtningsopgave til støtte for politiet (GEFION) i sidste del af 2020.

Derudover fortsætter bataljonen med at dygtiggøre sig gennem føringsuddannelse, grundlæggende militær uddannelse, funktionsuddannelse og enhedsuddannelsen i rammen af UAFD, bataljon og brigade.

Bataljonens historie
Bataljonen har en helt særlig historie, idet den er stambataljonen for Livgarden til Fods. Den er således som den eneste bataljon, oprettet samtidig med regimentet, den 30. juni 1658. Oprettelsen fandt sted i henhold til Kong Frederik III’s skriftlige befaling givet på Københavns Slot 30. juni 1658, hvor et antal eksisterende kompagnier fra den hvervede, stående hær blev organiseret i et regiment.

Fane
Nuværende fane er tildelt af Christian VIII i 1847 som daglig vagtfane på Amalienborg. Fra 1909 knyttet direkte til 1. Livgardebataillon. I/Livgardens nuværende fane var ved bataljonen under krigsforhold 1848-1850 og 1864. Endvidere var fanen daglig vagtfane på Amalienborg under træfningen 9. april 1940.

Valgsprog
Pro Rege et Grege (latin: For Konge og Folk) – samme motto som Den Kongelige Livgarde. I nyere tid ”kampråb”: For Konge og Folk – GÅ PÅ!


THOMAS LUNAU
oberstløjtnant
Chef for I Panserinfanteribataljon/Den Kongelige Livgarde

"Pro Rege et Grege" - "For Konge og Folk"
Sidst opdateret 12-05-2020 - kl. 15:41

I Bataljon/Den Kongelige Livgarde på Facebook

Våbenskjold

Kontaktoplysninger

I/Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Telefon: +45 728  34100
Email: lg-ktp-1btn@mil.dk