Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I Bataljon/Den Kongelige Livgarde   
1BTN
 

Velkommen til Den Kongelige Livgardes I Panserinfanteribataljon (I/LG).  

I Panserinfanteribataljon er den stående bataljon ved Den Kongelige Livgarde. Bataljonens

Organisatoriske enheder består af Staben, Stabskompagniet, 1. Panserinfanterikompagni (IKK) og 2. Mekaniserede Infanterikompagni (PIR). Bataljonen indgår i 1. Brigade.

Officerer, befalingsmænd og konstabler i bataljonen er loyale, pligtopfyldende og professionelle. Vi deler et stærkt kammeratskab, som er et resultat af de personlige relationer blandt bataljonens ældste og de seneste års mange indsættelser på Balkan, i Irak og i Afghanistan. Vi stiller høje faglige og personlige krav til os selv, både som individer og som enheder, fordi vi ved, at de opgaver vi stilles, vil kræve det bedste af os. Det stiller høje krav til vores dygtighed og til vores fysiske og psykiske disciplin, styrke og udholdenhed.

Bataljonen er kendetegnet ved en uformel, men korrekt, omgangstone, der baserer sig på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til vores samlede opgaveløsning. Der er stor frihed til opgaveløsning indenfor de givne rammer.

Bataljonen går et travlt, men spændende og meningsfuldt, år i møde. 1. Panserinfanterikompagni bliver indsat i Operation GEFION i første kvartal og derefter kigger KMP stift frem mod udsendelse til Estland i første halvår af 2020. 2. Mekaniserede Infanterikompagni udsendes til Operation Inherent Resolve, hold 10 (august 2019 – februar 2020). Hjemme fortsætter bataljonen med uformindsket kraft gennemførelsen af føringsuddannelse, Stående Reaktionsstyrkeuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. To større øvelser har mit særlige fokus, nemlig Allied Spirit i foråret, hvor 2. Mekaniserede Infanterikompagni og Stabskompagniet deltager, og brigadeøvelsen i efteråret, hvor hele bataljonen er på jorden. Ved siden af indsættelse og uddannelsesaktiviteter, har følgende emner min absolutte opmærksomhed: Implementeringen af Command Teams og fastholdelse/udvikling af befalingsmændene samt kompetenceudvikling af vores konstabler.

1 Bn/Princess' of Wales' Royal Regiment (1PWRR) er II/LG søsterbataljon i British Army. Vi søger ved enhver lejlighed at pleje og udbygge det gode samarbejde mellem vores bataljoner til gavn for vores uddannelse og korpsånd.

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om bataljonen eller har interesse i at blive en del af holdet, er du meget velkommen til at kontakte os:

 

  • Bataljonschef OL Henrik Hvilsom: LG-1B-CH@mil.dk eller tlf.nr. 2555 1379.
  • Stabschef, KN Morten Johnsen: LG-1B-S00B@mil.dk eller tlf.nr. 2555 1378.
  • Chef for 1. Panserinfanterikompagni, KN Tommy Sylvest: LG-1B-100A@mil.dk eller tlf.nr. 2555 1371.
  • Chef for 2. Mekaniserede Infanterikompagni, KN Christian Albér: LG-1B-200A@mil.dk eller tlf.nr. 2555 1372.
  • Chef for Stabskompagniet, KN Lasse Bering: LG-1B-000A@mil.dk eller tlf.nr. 2555 1395.
  • Bataljonsbefalingsmand, SSG Henrik Madsen: LG-1B-BTNBM@mil.dk eller tlf.nr. 4138 5142.
  • Administrationsbefalingsmand, SSG Jan Werge: LG-1B-S10A@mil.dk eller tlf.nr. 5087 7266.
  • Chef for reserven, premierløjtnant Anders Glümer.

 

 

HENRIK HVILSOM

oberstløjtnant
Chef for I Panserinfanteribataljon/Den Kongelige Livgarde

"Pro Rege et Grege" - "For Konge og Folk"

Bataljonens historie

Bataljonen har en helt særlig historie, idet den er stambataljonen for Livgarden til Fods. Den er således som den eneste bataljon, oprettet samtidig med regimentet, den 30. juni 1658.

Oprettelsen fandt sted i henhold til Kong Frederik III’s skriftlige befaling givet på Københavns Slot 30. juni 1658, hvor et antal eksisterende kompagnier fra den hvervede, stående hær blev organiseret i et regiment.

Fane

Nuværende fane er tildelt af Christian VIII i 1847 som daglig vagtfane på Amalienborg. Fra 1909 knyttet direkte til 1. Livgardebataillon. I/Livgardens nuværende fane var ved bataljonen under krigsforhold 1848-1850 og 1864. Endvidere var fanen daglig vagtfane på Amalienborg under træfningen 9. april 1940.

Valgsprog

Pro Rege et Grege (latin: For Konge og Folk) – samme motto som Den Kongelige Livgarde.
I nyere tid ”kampråb”: For Konge og Folk – GÅ PÅ!

Sidst opdateret 16-12-2019 - kl. 10:21

I Bataljon/Den Kongelige Livgarde på Facebook

Våbenskjold

Kontaktoplysninger

I/Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Telefon: +45 728  34100
Email: lg-ktp-1btn@mil.dk