Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
soldater
 

Om 1. Brigade 

1. Brigade er Hærens Internationale Center og gennemfører den missionsorienterede uddannelse af de enheder, som Hæren udsender til internationale missioner i for eksempel Afghanistan og Kosovo.

Uddannelse af kamptropper og stampersonel på højt niveau

1. Brigade har derudover som opgave at uddanne dele af Hærens kamptropper, samt på ordre opstille reaktionskampgrupper og andre task forces. Enhederne indgår efter endt uddannelse i beredskab og kan udsendes i internationale operationer i det fulde spektrum af opgaver. 

Brigaden skal kunne tilvejebringe stabspersonel indenfor alle brancher og specialer til staben i den enhed, som en indsat dansk reaktionskampgruppe eller task force, måtte blive underlagt. Det betyder, at brigadestaben vægter forankring og rutinering af evnen til at gennemføre stabsarbejde på brigadeniveau, højt.

Brigaden tilstræber at give enheder og specialer en uddannelse på et højt fagligt og professionelt niveau. Det brede spekter af opgaver og enheder, samt det høje aktivitetsniveau gør brigaden til en unik arbejdsplads, med mulighed for en meget varieret, fleksibel og dynamisk hverdag.

Stamenhed for bataljoner

 
Brigaden er stamenhed for bataljonerne ved Jyske Dragonregiment og for Opklaringsbataljonen på Bornholm. Det betyder, at 1. Brigade råder over alle typer af kamptropsenheder – kampvogne, panserinfanteri, mekaniseret infanteri og opklaring. Det betyder også, at der i brigaden arbejder soldater fra både den stående reaktionsstyrke, Hærens reaktionsstyrkeuddannelse og Hærens basisuddannelse. 

Ved siden af det tjenestegørende personel har brigaden god gavn af de erfaringer og kompetencer som de tilknyttede reserveentiteter bidrager med.

Brigadens chef er brigadegeneral Henrik Lyhne.

Som en del af opgaveløsningen koordinerer brigaden samvirkeuddannelsen i enhederne med de respektive tjenestegrenscentre. Brigaden har således en aktiv og bred berøringsflade med alle dele af Hærens mange specialer og kapaciteter.

Med valgsproget PRO PACE ARMATUS (Væbnet for freden) er brigaden med sine jyske enheders robusthed og sin bornholmske enheds hurtighed, klar til, i samarbejde med Hærens øvrige kapaciteter at løse opgaver der, hvor en væbnet indsats er påkrævet.  

Brigade blev oprettet på baggrund af 1. og 3. Jyske Brigade som en del af forsvarsforliget i 2005.
  

Sidst opdateret 02-10-2019 - kl. 12:13

1. Brigades historie

Af Major B.K. Jørgensen

I henhold til Ordre de Bataille (”troppeinddeling”) af 22. oktober 1863 blev 6. brigade oprettet og sammensat af stab, 5. og 7. bataljon. Begge bataljoner blev imidlertid allerede i december 1863 omdannet til henholdsvis 5. og 7. regiment.

6. Brigade deltog i krigen i 1864.
Ved kundgørelse af Arméen nr. 44 af 11. september 1867 nedlagdes 6. Brigade og 1. Jyske Brigade oprettedes. I den efterfølgende kundgørelse af 12. september 1867 blev det bestemt, at den tidligere 6. Brigades arkiver m.v. skulle overgå til 1. Jyske Brigade, der således viderefører 6. Brigades historie.

1. Jyske Brigade kom på sit oprettelsestidspunkt til at bestå af to halvbrigader:
1. Halvbrigade: 10., 12., 27. og 37. Bataljon og
2. Halvbrigade: 14., 20., 28. og 38. Bataljon.

I 1880 formeredes halvbrigaderne som regimenter og halvbrigadebetegnelsen faldt bort. 1. Jyske Brigades to halvbrigader blev til henholdsvis 7. og 8. Regiment.

I perioden 1867 – 1910 var Brigadens enheder garnisoneret henholdsvis i Fredericia (1. Halvbrigade/7. Regiment) og i Århus (2. Halvbrigade/8. Regiment). 1. Jyske Brigades stab var garnisoneret i Århus. I kundgørelse for Hæren nr. A. 73/1910 kan man læse den sørgelige kendsgerning, at 1. Jyske Brigade nedlægges sammen med en række andre enheder. Der skabes uheldigvis ingen arkivmæssig eller anden forbindelse til andre enheder, hvorfor der er et tomrum i Brigadens historie i perioden fra 1910 til 1957.
I 1957 oprettedes 7. Brigadegruppe med en stab af personel fra Jyske

Fodregiment, det tidligere 7. Regiment.
Af Hærbefaling nr. 19/1961 fremgik blandt andet, at 1. Jyske Brigade skulle oprettes pr. 1. november 1961 og samtidigt blev 7. Brigadegruppe nedlagt.
Brigadestaben har været kernen i oprettelsen af de danske kontingenter til internationale operationer i Kroatien 1991 og Irak 2003.

I 2005 blev 1. Jyske Brigade nedlagt i den gamle struktur og genoprettet som 1. Brigade - Hærens stående reaktionsstyrke.

1. Brigade vil være under opbygning frem til udgangen af 2009.
En mere uddybende beskrivelse af brigadens historie kan læses i den udsendte bog fra 1. november 1991 i forbindelse med brigadens 30 års fødselsdag. (Nyt opdateret oplag 1. november 1996).
1BDE logo

Væbnet for fred
Brigadens mærke er en redigeret udgave af Fredericia byvåben.
Mærket er en stående løve med en laurbærgren i venstre forpote og et sværd i højre forpote, som er løftet over løvens kronede hoved. Foran løvens højre fod er et skjold med Chr. V navnetræk. Mærket er forsynet med et bånd med brigadens motto: ”Pro Pace Armatus” - Væbnet for Fred.

Chefer for 1. Jyske Brigade og 1. Brigade
Oberst  C.G.U. Grüner                          01-11-1961  /  31-01-1962
Oberst  F.G. Tilllisch                            01-02-1962  /  30-04-1966
Oberst  K.A. Krarup                             01-05-1966  /  31-05-1971
Oberst   F. Gotthardsen                        01-06-1971  /  30-04-1973
Oberst   O.K. Lind                                01-05-1973  /  31-10-1974
Oberst   E. Falk-Petersen                      01-12-1974  /  31-12-1977
Oberst  P.K. Borrits                              01-01-1978  /  31-08-1979
Oberst  N. Nordentoft                           01-09-1979  /  31-10-1980
Oberst  H. Høngsmark                          01-11-1980  /  30-10-1982
Oberst  I.S. Haslund-Christensen         01-11-1982  /  31-01-1985
Oberst  P.J. Jørgensen                          01-02-1985  /  30-09-1986
Oberst  C.C. Ahnfeldt-Mollerup          01-10-1986  /  31-12-1987
Oberst  J. Ewald                                   01-01-1988  /  28-02-1989
Oberst  O.C. Kops                               01-03-1989  /  15-10-1990
Oberst  J.B. Nielsen                          16-10-1990  /  14-03-1993
Oberst  E. Kusk                                15-03-1993  /  31-07-1994
Oberst  P.O. Topp                             01-08-1994  /  15-02-1996
Oberst  K.J. Møller                            16-02-1996  /  15-06-1997
Oberst  L.-E. Horup                           01-07-1997  /  31-08-2000
Oberstløjtnant V. Ravn                      01-09-2000  /  01-12-2000
Oberst  F.H. Bertelsen                       01-01-2001  /  28-02-2003
Oberst  N. Bundsgaard                      01-03-2003  /  31-12-2003
Oberst  E. Schjønning                        01-01-2004  /  31-08-2005
Brigadegeneral A. Rokos                    01-09-2005  / 30-11-2006
Brigadegeneral P. Bartram                 01-12-2006 /  31-12-2009

Brigadegeneral M. A. Lollesgaard        01-01-2010 /  22-03-2013

Brigadegeneral P. O. Knudsen            01-05-2013 / 16-12-2015

Brigadegeneral H. Lyhne                    16-12-2015 /

Kontakt

1. Brigade
Dragonkasernen 1
7500 Holstebro

Tlf.: + 45 74 22 44 66
E-mail:1bde@mil.dk

Daglig åbningstid

Man-tor: 8.00-15.30
Fredag:  8.00-15.00