Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Feltpræst i Forsvaret
 

Feltpræsten 

Feltpræstetjenesten er en folkekirkelig tjeneste.

Feltpræsten er præst i folkekirken og har en korttidskontrakt med forsvaret.
Folkekirken er en evangelisk-luthersk kirke. Men feltpræsten er forpligtet på at yde soldater fra andre trossamfund hjælp. Det kan være ved personlig hjælp eller med at etablere kontakt til soldatens pågældende trossamfund, hvis dette er muligt.

Feltpræsten er tilknyttet hærens og hærhjemmeværnets enheder i den nationale struktur. Ved international tjeneste tilknyttes feltpræsten midlertidigt den udsendte enhed.

Feltpræsten er uden for den militære rækkefølge og har samme rang som den person, feltpræsten står overfor. Han støtter hærens myndigheder ved overbringelse af dødsbudskab, kistemodtagelse samt militær begravelse.

Feltpræsten er non-combattant og er i lighed med sanitetspersonel omfattet af særlige bestemmelser i henhold til internationale konventioner. Han eller hun er operativt underlagt sin enheds chef og dermed et chefansvar.

Feltpræsten er i udøvelsen af sit præstelige virke uafhængig og har i udøvelsen af sit gejstlige virke tavshedspligt.

Feltpræstens arbejde i den hjemlige struktur

Feltpræsten er tilknyttet hærens og hærhjemmeværnets enheder i den nationale struktur.

I hæren er feltpræsten enten tilknyttet en bataljon, en af hærens skoler, en garnison eller en stab. I hjemmeværnet er feltpræsten tilknyttet et distrikt, en region eller hjemmeværnskommandoen.

Feltpræsten kan afholde feltgudstjenester ved øvelser.

Feltpræsten kan afholde julegudstjenester, gudstjenester ved særlige mærkedage, deltage ved kransenedlæggelser og lignende.

Feltpræsten støtter hærens myndigheder ved overbringelse af dødsbudskab, kistemodtagelse samt militær begravelse.

Feltpræsten står altid til rådighed for skriftemål og samtaler om personlige problemer, sjælekvaler, sorg, svigt, skam, skyld, ensomhed, rastløshed og i det hele taget alt, som man gerne vil lette sit hjerte med.

Feltpræsten står altid til rådighed i forbindelse med særlige hændelser (sårede, døde), om hændelserne sker herhjemme eller i udlandet.

Feltpræsten står til rådighed for alle: Soldater, kammerater og pårørende.

Feltpræsten er altid behjælpelig med udfærdigelse af ”Sidste Vilje”.

Husk på, at du også altid kan kontakte din lokale sognepræst, hvor du bor.

Feltpræstens arbejde i missionområder

Feltpræstens opgaver i missionsområderne kan variere efter typen af missionsområde og efter hvilken enhed feltpræsten primært er tilknyttet.

Feltpræsten afholder gudstjenester. Gudstjenesterne foregår primært i de større lejre. Er feltpræsten tilknyttet en kampenhed, kan gudstjenesterne foregå i patruljebaserne eller i de udskudte baser.

Feltpræsten er sammen med S1 (administrationssektionen i staben) ansvarlig for afvikling af repatrieringsceremonier (mindehøjtidelighed og Ramp Ceremony) af faldne. Feltpræsten har det overordnede ansvar for selve liturgien (gudstjenestens forløb).

Feltpræsten afholder mindehøjtideligheder. Det kan være umiddelbart i forbindelse med, at enheden har haft tab. Det kan være parallelt med repatrieringsceremoni. Det kan være i forbindelse med særlige mærkedage.

Feltpræsten kan forud for farlige missioner velsigne soldaterne med den aronitiske velsignelse.

Feltpræsten står altid til rådighed for skriftemål og samtaler om personlige problemer, sjælekvaler, sorg, svigt, skam, skyld, ensomhed, rastløshed og i det hele taget alt, som man gerne vil lette sit hjerte med.

Feltpræsten står altid til rådighed i forbindelse med særlige hændelser (sårede, døde).

Feltpræsten er altid behjælpelig med at gennemføre psykologisk defusing eller debriefing, støtte ved gennemførelse af disse eller i det hele taget supervisere og undervise i emnet.

Feltpræsten vil alt efter de operative forhold besøge de enkelte enheder og holde en så bred kontakt som muligt.

Feltpræsten kan være bisidder og i det hele taget behjælpelig omkring personelsager.

Feltpræsten kan skrive udtalelser, være kontaktled til nationale socialrådigivere og yde al anden lignende hjælp i forbindelse med ansøgning om social orlov, repatriering mv.

Feltpræsten er kontaktled til forsvarets psykologer og socialrådgivere hjemme i Danmark.

Feltpræsten samarbejder med S1 i forbindelse med særlige hændelser (sårede og døde).

Feltpræsten kan være kontaktled mellem soldaten og familien, hvis dette er påkrævet eller ønskeligt.

Feltpræsten giver dåbsundervisning forud for dåb af soldater.

Feltpræsten tager sig af kirkebogsførende opgaver som rekvirering af dåbsattest, navneændringssager m.v.

Feltpræsten er rådgiver for chefen i gejstlige og eksistentielle spørgsmål.


Sekundære opgaver i missionen

Feltpræstens sekundære opgaver falder væsentligst inden for velfærdstjenesten.

Feltpræsten kan være medlem af fritids-, messe-, velfærdstelt-, ”højtids”-, DANCON-march-, Blå Bog-udvalg m.v.

Feltpræsten kan være sekretær i Fritidsudvalget, Samarbejdsudvalget m.v.

Feltpræsten kan holde foredrag om kultur, etik og religion.

Feltpræsten kan være redaktør og/eller skribent for lokalt missions-blad/nyhedsbrev /avis.

Feltpræsten kan være bidragsyder til Soldaterportalen og hjemmeside, m.v.

Feltpræsten kan stå for planlægning og udførelse af ekskursioner.

Feltpræsten kan være bibliotekar.

Feltpræsten kan fungere som studie- og erhvervsvejleder.

Kontakt

Såfremt der måtte være behov for en feltpræst, kan der rettes henvendelse til hærprovsten på
VFK-H-HPV01@mil.dk eller hærprovstens sekretær på VFK-H-HPV02@mil.dk.