Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Hærens opgaver

Hæren står som garant for, at Danmark til enhver tid kan stille med en robust reaktionskampgruppe i internationale operationer samt løse de nødvendige opgaver herhjemme. Hæren bidrager til:


  • International konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar
  • Forsvar af Danmark og tilstødende områder
  • Nationalt beredskab i samarbejde med politi, redningsberedskab, hjemmeværn m.fl.
  • Bidrage i humanitære operationer
  • Uddannelse og opstilling af personel

En stor del af opgaverne nationalt og internationalt løses i tæt samarbejde med Flyvevåbnet, Søværnet og Hjemmeværnet, samt civile myndigheder som Politiet, kommuner, Beredskabsstyrelsen m.fl.Nationale opgaver

Vagt ved de kongelige slotte og palæer
Hæren er ansvarlig for vagten ved Christiansborg og opstiller æreskompagnier og eskorter m.v. i forbindelse med store begivenheder i Kongehuset og militære parader samt ved andre officielle lejligheder med deltagelse fra Kongehuset.
Vagten ved de kongelige slotte og palæer varetages primært af Den Kongelige Livgarde, mens Gardehusarregimentet opstiller hesteeskorter.


Bevogtning af militær ejendom
Hærens kaserner, militære områder og depoter bliver døgnet rundt bevogtet af bevæbnede soldater fra de enkelte garnisoner. Bevogtningen har til formål at beskytte forsvarets vitale og sensitive ejendele -bygninger, materiel, våben, ammunition og køretøjer.


Ammunitionsrydning
Hæren har i samarbejde med Søværnet to ammunitionsrydningshold på døgnvagt. Udover de højt specialiserede Explosive Ordnance Disposal-hold bidrager Hjemmeværnet med personel. Samlet set løser Forsvaret ca. 1.000 ammunitionsrydningsopgaver om året.
Læs mere om ammunitions- og minerydning
 

Sneberedskab
Hæren og Hjemmeværnet opstiller hvert år et landsdækkende sneberedskab. Hæren råder over pansrede køretøjer, og Hjemmeværnet stiller med det meste personel. Køretøjerne indsættes til støtte i forbindelse med akutte og livstruende opgaver, og til transport af sundhedspersonale og udbringning af medicin og mad, når store snemængder hindrer almindelig afvikling af trafikken. 
Læs mere om sne- og isberedskab


Hjælp til andre myndigheder og samfundets samlede beredskab

Hæren kan yde hjælp til andre myndigheder. Støtten sker enten i rammen af samfundets samlede beredskab, eller som anden støttevirksomhed til andre civile myndigheder.
Læs mere om hjælp til politiet


Totalforsvarssamarbejde
En stor del af de militære opgaver der løses i Danmark til støtte for samfundet, løses af Hjemmeværnet. Opgaverne er bl.a. færdselsregulering, afspærring af gerningssteder, hjælp ved oversvømmelser og storme og eftersøgninger af forsvundne personer. Ved løsning af almindelige opgaver ledes hjælpen af de enkelte Totalforsvarsregioner og ved større opgaver ledes de af Operationsstaben.

Aktuel opgaveløsning internationaltGå til det interaktive verdenskort og se, hvor Hæren og resten af Forsvaret løser opgaver lige nu.

Internationale operationer

FN
Næsten alle Forsvarets internationale missioner har enten haft et FN-mandat eller har været FN-operationer. I øjeblikket har hæren udsendte i Mali, Sydsudan, Sydkorea, Liberia og Israel samt en militærrådgiver i FNs hovedkvarter i New York.
Læs mere


NATO
Hæren deltager i øjeblikket i to NATO-operationer. Kosovo Force, hvor Danmarks bidrag består af ca. 30 personer i en bevogtningsdeling i den franske lejr ved Novo Selo samt fem personer i KFOR hovedkvarteret i Pristina. Derudover deltager Hæren i Resolute Support Mission i Afghanistan som har til formål at styrke afghanernes evne til at varetage egen sikkerhed. Resolute Support Mission fokuserer derfor på træning, rådgivning og støtte til nationale institutioner, herunder de afghanske nationale sikkerhedsstyrker


Koalitioner
Det danske træningsbidrag i Irak indgår i en amerikansk ledet koalition i kampen mod ISIL, hvor de træner de irakiske sikkerhedsstyrker, så de står stærkere i kampen mod ISIL. De danske soldater deltager ikke i kamphandlingerne mod ISIL. Træningen foregår på Al Asad Airbase af såvel danske som amerikanske soldater.