Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

FORSVARSMINISTEREN PÅ BESØG HOS FORSVARETS HOVEDVÆRKSTEDER

Indholdsområde

 
 
Forsvarsministeren besøger Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste
Forsvarsminister Trine Bramsen besøger helikopterværkstedet på Flyvestation Aalborg. Foto: Forsvaret 

FORSVARSMINISTEREN PÅ BESØG HOS FORSVARETS HOVEDVÆRKSTEDER 

Forsvarsminister Trine Bramsen var fornylig på besøg hos PO AALBORG, nærmere bestemt på Helikopterværkstedet, hvor hun holdt en tale for produktionområdets ansatte.

13-12-2019 - kl. 10:42

Før hun nåede så langt, fik hun en briefing omkring FH's syn på lærling, fastholdelse og kompetenceudvikling.

Ministeren var tydeligt imponeret over den indsats, som alle ansatte ved FH har lagt for dagen, specielt omkring projektet Klar til i morgen.

Det lykkedes at få et kort interview med ministeren, inden hun drog videre i et tætpakket program.

Nedenfor kan ministerens svar ses.

Du er på den helt store turne rundt i landet på besøg på tjenestestederne, hvad er formålet med denne tur?

- Det har været vigtigt for mig at komme rundt og opleve og tale med de mange dygtige og dedikerede medarbejdere i hele landet.

Jeg får et kig ind i deres hverdag og mulighed for at få nyttig viden og gode input med mig hjem. For eksempel medførte et besøg hos Hjemmeværnet, at vi nu får ændret aldersgrænsen for befalingsmænd.

For mig at se er min arbejdsplads lige så meget ude i Forsvaret som inde på ministerkontoret.

------

Du har tidligere fortalt, at du sætter medarbejderne i fokus i dit virke som forsvarsminister. Hvordan ser du opgaven med at få fusioneret medarbejdere fra mange forskellige tjenestesteder ind i den nye styrelse, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste?

- Det kræver en stor indsats fra både chefer og medarbejdere, når I skal overgå til at blive Vedligeholdelsestjenesten.

Der vil med sikkerhed opstå uforudsete udfordringer og forhindringer, hvor det bliver nødvendigt, at alle yder deres bedste.

Når det er sagt, tror jeg på, at samarbejde, kommunikation og inddragelse er vejen frem. Her spiller de faglige organisationer også en vigtig rolle.
Jeg oplevede selv under mit besøg hos jer, at I var godt i gang med dette – og jeg glæder mig til at følge processen.

-------

Der er ingen tvivl om, at alle medarbejderne i den kommende Vedligeholdelsestjeneste går meget op i deres arbejde og nidkært følger alle opgaver helt til dørs, men ofte støder på en reservedelsbarriere, hvor de relevante stumper ikke er til rådighed for at løse opgaven på nomineret tid.

Hvordan ser du den problematik løst?

- Som minister er det min opgave at skabe de bedste mulige rammer for, at I kan løse jeres opgaver – naturligvis i tæt samarbejde med chefer og medarbejdere. Overgangen til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er et eksempel på dette.

Forhåbentligt bliver organiseringen og opgaveløsningen mere effektiv til gavn for jer og resten af Forsvaret, så I eksempelvis får flere muligheder for at bruge værkstederne bedre.

--------

Hvordan kan du hjælpe FVT i lærlingeproblematikken, så vi sikrer en god og valid arbejdskraft i årene fremover?
- Forsvaret er en af Danmarks største arbejdspladser med tjenestesteder i hele landet. Derfor skal vi naturligvis også bidrage til at rekruttere og uddanne lærlinge. Det kræver en målrettet indsats – også fra politisk hold.
I Forsvarets Hovedværksteder har I netop arbejdet målrettet for at rekruttere lærlinge til flymekanikeruddannelsen med et godt resultat.
Det er indsatser som disse, vi skal lære af og udbrede til vores øvrige indsatser.