Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Holmens kanal 9
 

Forsvarsstaben 

Forsvarsstaben, der dagligt ledes af chefen for Forsvarsstaben, udgøres af:

 • Ledelsessekretariatet
 • Udviklings-og Planlægningsstaben 
 • Operationsstaben
 • Økonomidivisionen


Ledelsessekretariatet
Ledelsessekretariatet er ansvarlig for forsvarschefens og chefen for forsvarsstabens planlægning, herunder sekretær-, adjudant- og militærassistentopgaver. Derudover varetages sekretariats- og stabsprocesopgaver for hele Forsvarskommandoens område, herunder:

 • Stabsstøtte
 • Aktindsigtssager
 • Pressehåndtering
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Forhold vedrørende anvendelse og udvikling af reservestyrken

Ledelsessekretariatet er organiseret i en afdeling, tre sektioner og et center; Kommunikationsafdelingen, Adjudantur-, Sekretariatssektionen, samt Stabs- og støttesektion og Center for Reservestyrken.


Udviklings- og Planlægningsstaben
Udviklings- og Planlægningsstaben koordinerer Forsvarets overordnede udvikling og planlægning, herunder:

 • Strategiske koncepter og policies
 • Kapacitetsudvikling
 • Internationalt samarbejde 
 • Processer i relation til koncernstyring

Udviklings- og Planlægningsstaben støttes af kommunikationsrådgivere fra Ledelsessekretariatets Kommunikationsafdeling i forbindelse med større strategiske presse- og kommunikationsopgaver, med juridisk støtte og rådgivning fra Operationsstaben og økonomisk rådgivning fra Økonomidivisionen.

Udviklings- og Planlægningsstaben er organiseret som én stab med tre afdelinger; Strategiafdelingen, Kapacitetsudviklingsafdelingen samt Planlægningsafdelingen.


Operationsstaben
Operationsstaben er overordnet ansvarlig for planlægning, indsættelse og logistisk understøttelse af alle Forsvarets styrkebidrag i nationale og internationale opgaver, herunder også operationer for Arktisk Kommando.

Operationsstaben samarbejder med øvrige nationale myndigheder og yder støtte til dem.

Operationsstaben er overordnet organiseret i tre afdelinger: Operations (indsættelser), Plans (planlægning) og Support (logistisk understøttelse).
Læs mere om operationsstaben
Læs mere om Forsvarets Operationscenter


Økonomidivisionen
Som partnerelement fra Forsvarsministeriets økonomifunktion understøtter økonomidivisionen alle Forsvarskommandoens myndigheder på alle niveauer med økonomifaglig rådgivning. Divisionen ledes af Finansdirektøren, som refererer til chefen for Forsvarsstaben, men er formelt og organisatorisk underlagt Forsvarsministeriet ved direktøren for Koncernøkonomi og Drift.

Økonomidivisionen udarbejder blandt andet prognoser, opgørelse af økonomiske risici og råderum og budgetplaner, ofte i samarbejde med Udviklings- og Planlægningsstaben.

Økonomidivisionen er organiseret med tre økonomistøtteafdelinger, samt en strategi og udviklingsafdeling.

 

 

Sidst opdateret 04-08-2020 - kl. 13:41