Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Forside - Støj fra Flyvestation Skrydstrup 

Støj forekommer ved forskellige aktiviteter som veje, jernbaner og lufthavne, derfor er der udarbejdet vejledende støjgrænser. Disse grænser er fastlagt ud fra undersøgelser af større befolkningsgruppers opfattelse af støjen. Miljøstyrelsen er den statslige myndighed som arbejder med love og regler for støj, herunder fra lufthavne og dermed også Flyvestation Skrydstrup. Dette er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning fra 1994, hvor det blandt andet fremgår, at miljøgodkendelse af flyvestationer principielt svarer til godkendelse af civile flyvepladser. Endvidere gælder også at

• Forsvarets opgaver for staten medfører, at der ved formulering af miljøkravene skal tages hensyn hertil.
• Støj i forbindelse med militære flyveøvelser er på grund af deres kortvarige om midlertidige karakter ikke godkendelsespligtige. Øvelserne omfatter operationer med kampfly fra NATO lande, og har en varighed fra enkelte dage til få uger.
• En del af Forsvarets flyvninger er – ligesom tilsvarende civile flyvninger – undtaget støjreguleringer. Disse omfatter:

• Ambulanceflyvninger
• Flyvning for Rigspolitichefen
• Eftersøgnings- og redningsmissioner
• Miljø- og overvågningsflyvning
• Flyvning i forbindelse med suverænitetshævdelse (afvisningsoperationer med jagerfly)
• Flyvning i forbindelse med humanitær indsats
• Flyvning i forbindelse med intensive uddannelsesperioder med henblik på internationale opgaver


Emnerne i venstre side leder til mere information om de enkelte emner, herunder link til relevante hjemmesider under
Miljøstyrelsen 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og
Haderslev Kommune.

 

Sidst opdateret 06-03-2018 - kl. 13:11

Våbenskjold

Våbenskjold Fighter Wing Skrydstrup

Kontakt

Fighter Wing Skrydstrup
Telefon: 72 84 80 00
E-mail: fwskp@mil.dk
Ny side1