Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Sms
 

Fighter Wing Skrydstrup 

Fighter Wing Skrydstrup i det sydlige Jylland er i dag hjemsted - og udgangspunkt - for den danske styrke af F-16 jagere og de mange mennesker, der dagligt arbejder med flyene.

Flyvestation Skrydstrup skiftede i 2006 navn til Fighter Wing Skrydstrup. Denne navneforandring skal ses i lyset af den organisatoriske strukturomlægning, som i kølvandet på forsvarsforliget samlede alle kampflyene i Skrydstrup. Rent administrativ har denne omlægning betydet en opdeling i en operativ del og en ikke-operativ del.

Derfor har Fighter Wing Skrydstrup siden 2006 lejet sig i ind hos Flyvestation Skrydstrup, som er ejet af Forsvarets Bygning- og Etablissementtjeneste.

Forsvarets Bygning- og Etablissementtjeneste varetager således den ikke-operative del, der primært omfatter vedligeholdelse, administration og drift af cafeteriet. Fighter Wing Skrydstrup, som er den operative del, har 700 ansatte.

 


Fakta om Fighter Wing Skrydstrup

Hele Fighter Wing Skrydstrups område udgør 856 hektar, hvilket svarer til mere en 1700 fodboldbaner. Hvis hele arealet skulle dækkes af fodboldbaner, vil det kræve mere end 35.000 spillere at besætte banerne. Perimetervejen rundt langs hegnet er ca. 13 km lang og anvendes ofte til løbeturer. Fighter Wing Skrydstrup har 3 landingsbaner, der alle er 3,5 km lange. Bredden af banerne er henholdsvis: 25 m, 35 m og 50 m bred. På den bredeste bane kan 2 fly lette og lande samtidig.

Ved forsvarsforliget for 2010 - 2013 skal Fighter Wing Skrydstrup have 30 operative F-16 jagere. Fighter Wing Skrydstrup har tilknyttet den propeldrevne T-17 Saab Supporter, der anvendes til trænings- og transportopgaver. Endelig er der altid en SAR-helikopter (Search and Rescue) på beredskab, der har til opgave at foretage eftersøgninger og hjælpe forulykkede i det sydlige Danmark.Fighter Wing Skrydstrups Våbenskjold

VåbenskjoldBlasonering:
Delt af sølv og sort, to udadvendte ravne i modsatte tinkturer.


Motivation:
Ravnene markerer de danske kampflys dobbeltrolle med både at løse nationale og internationale opgaver. Det grå og sorte symboliserer samhørigheden mellem de, der er hjemme og de, der er ude.


Båndet bærer devisen:
OPES FORIS VIRES DOMI ("Styrken ude – kraften hjemme") samt myndighedsbetegnelsen FW SKP.


Odins to ravne, Hugin og Munin markerer endvidere Fighter Wing Skrydstrups tilhørsforhold til den omkringliggende egn, hvor ravnene indgår i Nørre Rangstrup Herreds segl og i kommunevåbnet for Vojens.

Våbenskjold

Våbenskjold Fighter Wing Skrydstrup

Kontakt

Fighter Wing Skrydstrup
Telefon: 72 84 80 00
E-mail: fwskp@mil.dk