Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
727

Indholdsområde

 
Historien bag Fighter Squadron 727  
 

Fighter Squadron 727 

Eskadrille 727 blev grundlagt 1. november 1952 på Flyvestation Karup i Midtjylland, kun et år efter, at Flyvevåbnet blev oprettet som selvstændigt værn. På dette tidspunkt modtog eskadrillen et antal F-84 Thunderjets som et led i Marshall-hjælpen. Disse fly blev primært anvendt som luftforsvarsjagerfly. Flyvevåbnet var ganske ungt som selvstændigt værn, der blev ekspanderet kraftigt med mange nye fly og mange nye mennesker med ringe erfaring, og det kunne tydeligt aflæses i uheldsstatistikkerne. Heller ikke Eskadrille 727 gik ram forbi, og i eskadrillens unge år mistede eskadrillen en del fly og desværre også en del gode piloter ved forskellige havarier.

F-84'eren tjente kun eskadrillen i 7 år, hvorefter den i 1959 blev afløst af F-100 Super Sabre. F-100 var det første jagerfly i Flyvevåbnet, der også havde en luft-til-jord angrebsrolle og indvarslede derved en ny æra i Flyvevåbnet. Uheldsstatistikken blev desværre ikke mindsket med indfasningen af denne flytype, dels på grund af nogle uheldige flyveegenskaber, og dels på grund af flere operative og krævende roller for piloterne. Alt i alt var F-100 et farligt bekendtskab.

Den 1. april 1974 flyttede Eskadrille 727 til Flyvestation Skrydstrup, hvor den fortsat fløj F-100. I juli 1979 blev eskadrillen delt i 2 grupper. Den ene halvdel fløj fortsat F-100, mens den anden begyndte flyvning med F-16 Fighting Falcon, som den første eskadrille i Flyvevåbnet. F-16 var et stort spring ind i computeralderen, hvor både flyets ”fly by wire”- og våbensystem udgjorde et væsentligt operativt fremskridt.

I januar 2005 omdøbtes Eskadrille 727 til ”727 Fighter Squadron”, og med implementeringen af en række strukturændringer pr. januar 2006, tilførtes 727 Fighter Squadron yderligere et antal piloter fra FSN Aalborg. 727 Fighter Squadron tæller i dag ca. 25 piloter og 20 ”mission support”-personel, bestående af efterretningsfolk og missionsplanlæggere. 727 Fighter Squadron udgør Danmarks største Jagereskadrille, og agter at være NATO’s foretrukne Fighter Squadron i NATO’s foretrukne Fighter Wing.>
Sidst opdateret 18-12-2015 - kl. 12:14

Våbenskjold

727's våbenskjold