Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Wing Reserve 

Wing reserve (WRES) er ATW’s fleksible enhed for personel af reserven. WRES personel kommer ikke kun fra Flyvevåbnet, men også fra de andre værn.

Med både militær og civil viden og kunnen kræver arbejdet i WRES et stort engagement og en betydelig arbejdsindsats ved siden af civilt virke.

Fordi WRES personel virke er som ”twice a citizen”, så er WRES mottoet:

Er det værd at gøre, er det værd at gøre ordentligt
Den primære opgave for WRES er at planlægge og gennemføre Vedligeholdende Militær Efteruddannelse (VME) for ATW personel. Uddannelsen planlægges i forhold til de aktiviteter og missioner som ATW deltager i og udgør derfor samtidig ATW Missionsforberedende Uddannelse. Et uddannelsesbehov som samlet set er meget varieret. Derfor uddannes inden for fagene sanitetstjeneste, skydning, CBRN, magtanvendelse, brand og redning, sikkerhedstjeneste, skyttetjeneste og post attack reconnaissance. Alt sammen i kombination gennem brug af civile kompetencer hvor det er muligt.

WRES kan også støtte i gennemførsel af andre aktiviteter, ikke kun inden for ATW, men i hele Flyvevåbnet. For eksempel øvelser og INTOPS, men også anden projektgennemførsel.

Organistion
WRES er normeret til 27 officerer og 28 befalingsmænd.

WRES er organiseret med:


  • Ledelse
  • Operationssektion (OSEK)
  • Logistiksektion (LOGSEK)
  • Plansektion (PLANSEK).

 

PLANSEK har til opgave at planlægge WRES aktiviteter, herunder koordination med andre enheder ved ATW 

LOGSEK’s opgave er støtte med Materiel, Køretøjer og eksternt personel når WRES aktiviteter afvikles.

Derudover også koordination af lokaliteter. LOGSEK fungerer desuden som HR koordination.

I OSEK gør størstedelen af WRES personel tjeneste, opdelt i tre hold.

OSEK’s opgave er selve afviklingen af WRES aktiviteter.

Sidst men ikke mindst er Reserven en rekrutteringsmulighed til både internationale opgaver – flere har været af sted op til 2år – og til ATW’s faste struktur. 

ATW/WRES HR ansvarlig:

Major  Eric C.M. Ahrenkiel
Mob.:  26646462
Mail:  eric@hrenkiel.com

Sidst opdateret 18-12-2015 - kl. 13:03