Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Logistic Support 

Logistic Support Squadron (LSS) beskæftiger omkring 60 personer opdelt i 5 elementer:

·         Chef/Næstkommanderende
·         Drift & Produktionsstyring
·         Flygodstjeneste og Speditørfunktion
·         Jordudstyrsværksted
·         Forsyningstjeneste
·         Skærme, Udrustning og Nødudstyrsværksted

LSS løser opgaver indenfor:

 

Produktionsstyring – i daglig tale Driften – står for produktionsplanlægning af arbejdsopgaver ved værksteder, samt Jordradio og Håndvåbenværkstedet, herunder indkøb af civile serviceydelser i fm. eftersyn og reparationer. Varetager endvidere opgaver, der påhviler ATW i forbindelse med motorforvaltning, drift af køretøjer, serviceaftaler på køretøjer.


Lastning og losning af fly, pakning og rigning af flygods og til drop af gods fra luften, Speditionsarbejde, herunder dokumentbehandling og kontakt til myndigheder, samt sikkerhedsrådgivning omkring transport af farligt gods. Løsning af transportopgaver.

Vedligeholdelse af Specialkøretøjer, herunder brandslukningskøretøjer, tankvogne og traktorer, samt udstyr til rengøring af startbanen. Vedligeholdelse og reparation af jordudstyr til fly, herunder mobile el-startvogne, generatormateriel, hydraulikanlæg, samt smede- og konstruktionsarbejde.

Vedligeholdelse af person og dropfaldskærme, redningsflåder, redningsveste, udstyr til brug under øvelser, nødudstyr til flyvning over arktiske områder, vandtætte flyvedragter, flyvehjelme og oxygenmasker. Op- og afladning af Chaff/Flares (defensive modforanstaltninger) på ATW fly. Materielansvarlig for flere periodiske ATW overlevelses øvelser.

Tilvejebringer materiel til alle ATW enheders opgaveløsning og reservedele til understøttelse af vedligeholdelse af fly, nødudstyr, specialkøretøjer og jordudstyr samt diverse forbrugsmaterialer. Endvidere forestås indkøb, ombytning og reparation af komponenter og forbrugsdele til CL604 og C130J. Fører tillige alle ATW enheders myndighedsbeholdningsregnskab og genforsyner disse. Ligeledes bistås ATW enheder med ansøgning om nyt materiel og ved ændring af eksisterende.

LSS er således en Eskadrille der med en bred vifte af kompetencer understøtter ATW operative virke og på den måde bidrager til et højt niveau af operationssikkerhed.

LSS opretholder et beredskab med et hold af specialister, der indgår i løsning af ATW operative opgaver i alle sammenhænge.  

 

 

 

Sidst opdateret 20-01-2016 - kl. 14:30