Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Eskadrille 721 

Eskadrille 721 er flyvevåbnets transport eskadrille, og eskadrillens primære opgave er at uddanne og klargøre besætninger til udførelse af Forsvarets lufttransport- og luftbårne overvågningsoperationer overalt; hurtigt, præcist og effektivt. I den forsvarspolitiske værktøjskasse er eskadrillens fly meget værdsatte kapacitet og de anvendes ofte i internationale operationer. ESK721 betjener to typer fly, Hercules C-130J og Challenger 604.   

C-130J opgaver
C-130J er Flyvevåbnets arbejdshest og har været udsendt i utallige internationale operationer. C-130J udfører transport af materiel og personel både i Danmark og internationalt, eksempelvis i form af støtte til Forsvarets udsendte personel i Afghanistan eller senest Irak. C-130J anvendes ligeledes til levering af nødhjælp i katastrofeområder og til FN operationer i eksempelvis Mali. Flyets mulighed for at operere fra meget korte landingsbaner og improviserede grusbaner muliggør disse operationer. 

På missioner hvor det enten ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at lande, kan C-130J fortsat yde støtte ved at smide materiel ud med faldskærm (drop). Drop af materiel har været udført i Afghanistan og udføres jævnligt ved forsyningsmissioner til ufremkommelige steder på Grønland, eksempelvis til Sirius patruljen. C-130J udfører også drop af personel, hvilket kan foretages alle højder. 

Der er uanede muligheder for anvendelse af C-130J, og den danske model anvendes også til medicinsk evakuering af personel. Denne mulighed gennemføres i samarbejde med ATW ESK690 ved anvendelse af specielt indrettede container moduler. I denne rolle har flyet været involveret i evakuering af sårede fra bl.a. Libyen. 

Den seneste udvikling af C-130J kapaciteten omfatter øget samarbejde med Forsvarets specialstyrker, og en implementering af overvågningsudstyr der kan anvendes i såvel det arktiske område som i øvrige operationsområder. 

CL-604 opgaver
CL-604 er et relativt lille fly der af de fleste operatører alene anvendes til VIP eller anden personel transport. Den danske variation af CL-604 har fået mulighed for montering af radar og har herfor mange øvrige anvendelsesmuligheder.  

CL-604 har I mange år udført havmiljøovervågning af de danske farvande, og med en særlig radar er flyet meget egnet til opgaven. Havmiljøopgaven udliciteres i 2016 til en civil operatør.  

Omtrent 10 dage hver måned udstationeres en CL-604 til Luftgruppe Vest ved Kangerlussuaq i Grønland, hvor flyet er under kommando af Arktisk Kommando. Operationerne i det arktiske område omfatter fiskeri inspektion, eftersøgnings- og redningsopgaver samt transport af passagerer. 

CL-604 er det fly Flyvevåbnet oftest anvender til transport af VIP, eksempelvis af repræsentanter fra kongehuset eller regeringen. Disse missioner bringer flyet til mange interessante destinationer, men det anvendes mest i nærområdet omkring Europa.

I lighed med C-130J kan CL-604 også anvendes til patient transport og evakuering af sårede, og kabinen kan indrettes til transport af båre-patienter. 

Siden slutning af 2011 har CL-604 været anvendt som efterretnings- og overvågningsplatform, og flyets sensorer gør flyet meget anvendeligt i anti-pirateri operationer i det Indiske Ocean omkring Afrikas horn. Senest har flyet været indsat i EU Operation Triton, hvor det i FRONTEX operationen søgte efter bådflygtninge syd for Italien. 

 

Sidst opdateret 18-12-2015 - kl. 12:54