Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Om Helicopter Wing Karup 

Helicopter Wing Karups mission er at flyve helikoptermissioner overalt i verden og være en værdsat samarbejdspartner.

For at løse de alsidige opgaver er alle forsvarets helikoptere underlagt Helicopter Wing Karup på Flyvestation Karup.

Scroll længere ned på siden for at læse om baggrund og historie. Find mere information om eskadrillerne i menuen til venstre.

Helicopter Wings Karups eskadriller, opgaveløsning og helikoptere 
Helikopterne er fordelt på tre flyvende eskadriller. Eskadrille 722  står for Search and Rescue (SAR), troppetransport mv. med brug af redningshelikopteren Merlin EH101.

Eskadrille 723 løser et bredt spektrum af opgaver indenfor farvandsovervågning, fiskeriinspektion, transport, søredning og suverænitetshåndhævelse med brug af Seahawk-helikopteren. 

Eskadrille 724 yder støtte til specialstyrkekorps, politiet og andre civile myndigheder, blandt ved at løse observationsopgaver. Eskadrille 724 anvender FENNEC-helikopteren. 

Langt den største eskadrille ved Helicopter Wing Karup er dog Aircraft Maintenance Squadron. Det kræver et stort logistisk arbejde at holde de 14 EH101, 7 Seahawk og 8 FENNEC flyvende 24/7.

Flyveskolen 
Flyveskolen hører også under Helicopter Wing Karup. Flyveskolens primære opgave er uddannelse og selektion af pilotelever med henblik på videre uddannelse i USA. Piloteleverne bliver testet i T-17 flyet. Derudover gennemfører flyveskolen en række forskellige kurser.

Udover de uddannelsesmæssige opgaver støtter Flyveskolen også forsvarets øvrige enheder med løsning af diverse operative opgaver. 
Sidst opdateret 19-11-2019 - kl. 16:09

Våbenskjold

Helicopter Wing Karups våbenskjold 
Helicopter Wing Karups våbenskjold viser en urfugl, og markerer derved flyvestationens tilhørsforhold til de omkringliggende hedeområder, som er et af urfuglens levesteder. Urfuglen er i dag uddød i Danmark, men findes stadig i Sverige, Norge og Finland.

Båndet bærer devisen: "Jutus Fortis Tenax Est" - "Jyden er stærk og sej".

Historie

Helicopter Wing Karups historie
I Forsvarsforliget 2000-2004 blev det besluttet af samle alle Forsvarets helikoptere på Flyvestation Karup. I det efterfølgende forsvarsforlig blev det besluttet, at den flyoperative del af Flyvestation Karup skulle skifte navn til Helicopter Wing Karup - til dagligt forkortet HW KAR.

Således kom Fennec-helikopterne med daværende Hærens Flyvetjeneste fra daværende Flyvestation Vandel til Karup i 2003 og S-61 redningshelikopteren med Eskadrille 722 fra Flyvestation Værløse inden for den første uge af 2004.

I forbindelse med forsvarsforliget 2010-2014 blev det besluttet, at Eskadrille 723 skulle overgår til Helicopter Wing Karup, hvilket skete pr. 1. januar 2011. Tidligere var eskadrillen kendt som Søværnets Helikoptertjeneste 

I november 2013 blev der indgået en ny aftale på forsvarsområdet gældende for perioden 2013-2017. Den trådte dermed i stedet for den daværende forsvarsaftale. Aftalen betød bl.a. store besparelser samt sammenlægning og nedlægning af flere af forsvarets myndigheder.

Forsvarsaftalen medførte bl.a. nedlæggelse af Combat Support Wing som myndighed men en bevarelse af enhedens kapaciteter enten i nye værnsfælles enheder eller underlagt eksisterende enheder. Som følge heraf blev Flyvevåbnets Fototjeneste samt Eskadrille 660 med kapaciteterne Military Working Dog, Medical Centre og Security Force pr. 1. december 2014 overført til Helicopter Wing Karup.