Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Eskadrille 724 

Observation i forbindelse med særlige begivenheder eller hændelser, rekognoscering og generel støtte til politiet med brug af Fennec AS 550. 

Fennec AS 550 blev købt i 1987 til det nu nedlagte Hærens Flyvetjeneste. I dag er Fennec-helikopterne og deres besætninger tjenestegørende ved Helicopter Wing Karup, og løser en bred vifte af opgaver.
 
Observation
Observationsopgaver vil sige, at besætningen fungerer som udkigspost for tropper på jorden i forbindelse med diverse manøvrer. Alternativt kan helikopteren medbringe en observatør fra landtropperne og på den måde opnå et bedre overblik. 
 
Rekognoscering
Ved rekognosceringsopgaver overflyver helikopteren et område for at indsamle informationer til brug for landtropper, der skal kunne manøvrere i området. Det kan for eksempel dreje sig om at fastslå hvordan vejforholdene er. 
 
Sikring og let transport
Fennec-helikopterne anvendes også til sikring i samarbejde med landbaserede enheder. I denne sammenhæng bliver helikopteren til en flyvende observationspost, eventuelt med bevæbnede vagter ombord, når for eksempel en lejr eller en konvoj skal bevogtes. Helikopterne bruges også til persontransport og mindre transportopgaver. Transportopgaverne foregår ved hjælp af et net der hænger under helikopteren, for på den måde at fragte gods på op til 750 kilo. 
 
Trafikkontrol
Fartkontrol på vejene kan foretages på mange måder. En af dem foregår fra luften, hvor Eskadrille 724 har en færdselsbetjent med ombord i helikopteren. Herfra kan betjenten foretage meget præcise målinger af hastigheder på landjorden. 
 
Eftersøgning

Eskadrille 724 hjælper, ligesom eskadrille 722, ved forskellige eftersøgningsopgaver. Det kan blandt andet dreje sig om bortgåede personer eller om eftersøgning af flugtbiler efter røverier. 
 
Anti-terror

Eskadrille 724 arbejder sammen med Politiets Aktionsstyrke (AKS), Jægerkorpset og Frømandskorpset om anti-terroropgaver. Typisk går opgaven ud på at landsætte disse specialenheder hurtigt og effektivt og/eller fungere som såkaldt sniperplatform, hvorfra en af politiets skarpskytter kan operere. Eskadrillen har for eksempel været med til at sørge for sikkerheden i forbindelse med et EU-topmøde, besøg fra den amerikanske præsident og kronprinsebrylluppet.
Sidst opdateret 18-12-2015 - kl. 09:19