Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Eskadrille 723 

Farvandsovervåg­ning, fiskeriinspektion, transport, søredning og suverænitetshævdelse med brug af Lynx-helikoptere

Eskadrillens Lynx-helikoptere bliver brugt til farvandsovervåg­ning, fiskeriinspektion, transport, søredning og suverænitetshævdelse i Nordatlanten. Lynx’en anvendes også til international tjeneste ved Afrikas Horn sammen med Søværnet, hvor opgaven er at beskytte den civile skibstrafik mod piratangreb. Her fungerer Lynx’en som skibets fremskudte sensor og er i den sammenhæng et værdifuldt værktøj i piratbekæmpelsen.

Endelig bidrager Lynx fra basen i Karup til en række nationale opgaver som f.eks farvandsovervågning, havmiljøopgaver, øvelser med Søværnets enheder og støtte til politiet.
 
Om Lynx helikopter
Lynx’en har stor succes på Søværnets støtteskibe, som deltager i NATO’s operation Ocean Shield ud for Afrikas Horn, hvor den sammen med skibet har til opgave at identificere og afskrække pirater fra at borde civile fragtskibe. Her giver Lynx helikopteren uvurderlig støtte til opgaveløsningen, da den fungerer som skibets fremskudte sensor. I denne rolle er Lynx’en udstyret med et dørmonteret 12.7 mm tungt maskingevær. 
 
 
Baggrund
Lynx helikopteren har været i operativ tjeneste siden 1977 og leverancen af otte stk. Lynx Mk. 80 til det danske forsvar begyndte i 1980, hvor Lynx afløste de otte Alouette III helikoptere. Den nuværende Lynx-eskadrille opstod dog allerede som en flight under eskadrille 722 i 1962, da man modtog den første Alouette III helikopter.
 
I 1977 blev eskadrillen udskilt og oprettet som selvstændig niveau III myndighed under Søværnets Operative Kommando med navnet Søværnets Flyvetjeneste.  

Eskadrille 723 overgik fra Søværnet til Flyvevåbnet den 1. januar 2011 og er dermed Flyvevåbnets nyeste, flyvende eskadrille uagtet enheden er over 30 år gammel. 

Sidst opdateret 18-12-2015 - kl. 09:19