Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Flyvevåbnets Jubilæumsfond

Indholdsområde

 
 
 

Flyvevåbnets Jubilæumsfond 

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af chefen for Flyverkommandoen (formand) og repræsentanter fra Flyvevåbnets Soldaterforening, reserveofficererne og stampersonel i Flyvevåbnet samt tidligere tjenstgørende officerer i Flyvevåbnet.

Flyvevåbnets Jubilæumsfond støtter:

  • Personer eller institutioner, der har ydet en påskønnelsesværdig indsats for Flyvevåbnet, eller der som tjenstgørende i Flyvevåbnet har ydet en sådan indsats for Forsvaret.
  • Personer eller institutioner, der virker til gavn for Flyvevåbnets anseelse i Danmark eller udlandet, eller  som bidrager til øget forståelse for Flyvevåbnets rolle i totalforsvaret.
  • Studier og udgivelser af publikationer om luftmilitære emner.
Uddeling af legatet sker i tilknytning til årsdagen for Flyvevåbnets oprettelse d. 1. oktober.

Støtte eller donationer fra virksomheder, fonde eller enkeltpersoner modtages gerne og kan indbetales på MobilePay: 63639. Du kan også benytte vores konto i Nordea med registreringsnummer: 9255 / kontonummer: 3194 441 818.

Hvis du har forslag til modtagere af legat, er du velkommen til at skrive til fondens bestyrelse på adressen:

Flyverkommandoen
Forsvarskommandoen
Herningvej 30
7470 Karup
Att. Flyvevåbnets Jubilæumsfond

E-mail: CAS-RDAF@mil.dk

Flyvevåbnets Jubilæumsfond
Sidst opdateret 21-08-2019 - kl. 09:51