Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
AKO enheder
Danske inspektionsskibe og flyvevåbnets C-130 Hercules ved Grønland.  

Arktisk Kommandos opgaver 

Arktisk Kommando opstiller enheder til en række militære og civile opgaver i Arktis. En del af opgaverne løses i tæt samarbejde med civile myndigheder ved fx. Grønlands Selvstyre og Færøernes Landsstyre samt Grønlands og Færøernes Politi. 

Hovedopgaverne for Arktisk Kommando er følgende:

  • Det militære forsvar af Grønland og Færøerne
  • Overvågnings- og suverænitetshævdelse
  • Fiskeriinspektion
  • Eftersøgnings- og redningstjeneste
  • Miljøovervågning
  • Forureningsbekæmpelse
  • Søopmåling
  • Diverse støtteopgaver for det civile samfund


Eftersøgnings- og redningsoperationer i Grønland og på Færøerne
Arktisk Kommando stiller i størst muligt omfang sine enheder til rådighed i forbindelse med eftersøgnings og redningsoperationer i Grønland og på Færøerne.

I Grønland driver Arktisk Kommando et Joint Rescue Coordination Centre. I lokalet ved siden af Joint Rescue Coordination Centre findes Naviair, som er den statslige lufttrafiktjeneste. Samarbejdet med Naviair er med til at skabe et overblik over lufttrafik i og omkring Grønland, og Naviairs vagthavende deltager i koordination af eftersøgning og redning af luftfartøjer. Operationscentret på Arktisk Kommando er døgnbemandet.

Civil skibsrapportering
Ydermere forestår Arktisk Kommando også kontrollen med det civile skibsrapporteringssystem ”Greenpos”. Dette er et obligatorisk meldesystem for civile skibe på rejse til og fra grønlandske farvande. Meldesystemet har til formål at overvåge skibenes sejlads og dermed være en hjælp ved en eventuel eftersøgnings- og redningsaktion.

Internationalt SAR-samarbejde
Danmark og Grønland har indgået aftale om at yde kollektiv SAR-assistance til aftalepartnere, som omfatter de otte medlemmer af Arktisk Råd (Danmark, USA, Canada, Rusland, Island, Norge, Sverige og Finland) samt evt. andre nationer, der i fremtiden måtte tilslutte sig aftalen.

På Færøerne stilles en forbindelsesofficer til rådighed for Maritime Rescue Coordination Centre Tórshavn, når forsvarets enheder deltager i eftersøgnings- og redningstjeneste.

Fiskeriinspektion
For at beskytte fiskebestandene håndhæver Arktisk Kommando fiskerilovgivningen på Færøerne og i Grønland.

Fiskeri er det vigtigste erhverv i Grønland og på Færøerne. Arktisk Kommando deltager i beskyttelsen af fiskebestandene ved at gennemføre fiskeriinspektion og -kontrol i Grønland og ved Færøerne med henblik på at forebygge og imødegå systematiske overtrædelser af den grønlandske og færøske fiskerilovgivning.

Suverænitetshåndhævelse
Forsvaret er konstant til stede i Nordatlanten. På Færøerne og Grønland løser Søværnets inspektionsskibe, inspektionsfartøjer og inspektionskutter en bred vifte af opgaver under ledelse af Arktisk Kommando.  Udover at afvise skibe eller personer der krænker dansk, grønlandsk eller færøsk territorium, udøver de politimyndighed til søs og gennemfører fiskeriinspektion og søredning.

Slædepatruljen SIRIUS
Slædepatruljens SIRIUS overvåger på Grønland den ubeboede kyststrækning i den nordlige del af øen. En strækning på ca. 2.100 km i fugleflugtslinje. Siriuspatruljens patruljering foregår med hundeslæde, men Forsvaret patruljerer også med skibe, fly og helikoptere.  
 
Hvis du vil vide mere
- Uddannelsen til slædepatruljen SIRIUS - klik her
- Uddannelsen til stationsspecialist - klik her

- Generelt om Forsvarets opgaveløsning - klik her

Sidst opdateret 16-02-2018 - kl. 18:52