Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Velkommen til Arktisk Kommando i Nuuk 

Sammenlægningen af Grønlands og Færøernes kommandoer i 2012 har ændret
arbejdsgangen for de danske soldater, der har deres daglige gang i det arktiske.

11-05-2015 - kl. 11:49

Af Julia Liberati, Værnsfælles Forsvarskommando

Begravet i sne, ikke langt fra havnen i Nuuk, ligger Arktisk Kommandos dybblå bygning. Tre flag vejrer i vinden foran facaden; det grønlandske, danske og færøske. Siden 31. oktober 2012 har folkene indenfor ledet Forsvarets aktiviteter i og omkring Grønland og Færøerne.

Før ansvaret for Forsvarets opgaver i Arktis blev samlet i Nuuk, havde Grønland og Færøerne hver sin kommando med ansvar for eget område. Med sammenlægningen i Nuuk er kommandoens daglige koordination blevet lettere.

- Det har gjort vores arbejde nemmere, i og med vil ettere kan samarbejde med regeringen og beredskabet. Før tog det sammenlagt en uge, når vi skulle rejse fra Grønnedal til Nuuk for at holde et møde, siger stabschef i Arktisk Kommando, Jan F. Stripp.

Den daglige kontakt, enten ansigt til ansigt eller over telefonen, opbygger et tillidsforhold instanserne imellem, der ikke kunne lade sig gøre at opbygge før. Kontakten er guld værd for stabschefen.

- I sidste instans er vi en overordnet del af beredskabet. Hvis der skulle opstå en katastrofe, har vi allerede etableret et godt samarbejde, og derfor skal vi ikke først til at føle hinanden på tænderne dér, siger han.

Stadig nytilkomne
Da de to arktiske kommandoer var adskilt, lå Grønlands Kommando ikke i Nuuk men i Grønnedal. Og selv efter to et halvt år i Grønlands hovedstad er lokalbefolkningen endnu ikke helt vænnet til at se de danske soldater i gadebilledet.

- Folk ved ikke helt, hvem vi er, eller hvad vi laver. De ved, at der er nogen, der laver fiskeriinspektioner og havmiljøkontrol, men de ved ikke nødvendigvis, at det er os, siger stabschef Jan F. Stripp.

Men selvom den jordfarvede uniform ikke er en naturlig del af det snedækkede bybillede endnu, føler de udstationerede soldater sig velkomne i samfundet.

- De få kommentarer, vi får til vores uniformer, er ikke negative men mere uvidende og viser positiv interesse. Én ville engang vide, hvor man kunne få sådan noget smart tøj til jagt. De opfatter os hverken som en trussel eller som repræsentant for et magtorgan, siger Jan F. Stripp.

Medarbejderne involverer sig da også i forskellige foreninger og arrangementer i byen, for at vise tilstedeværelse og vilje til at indgå fællesskabet. Stabschefen har blandt andet startet en bueskytteforening, og han opfordrer alle sine medarbejdere til at give en hånd med ved Arctic Winter Games, der afholdes i Nuuk i marts 2016.

Langt til nærmeste medarbejder
Hovedopgaverne for Arktisk Kommando og dens enheder er det militære forsvar af Grønland og Færøerne samt overvågning og suverænitetshåndhævelse. Til daglig løser de også opgaver som eftersøgning- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, miljøovervågning, søopmåling og støtte til det civile samfund.

Og det kan være udfordrende, når hovedkvarteret ligger i Nuuk og enhederne er spredt i Grønland, Færøerne og Danmark. – og på havet i Nordatlanten.

- Det er svært at vise synlig ledelse, når vores enheder er adskilt i både tid og rum. Vi forsøger at besøge så mange steder som muligt, når vi rejser, så vi kommer ud og får et direkte indblik i deres udfordringer, forklarer Jan F. Stripp.

Det kan være svært at forestille sig, hvor stort et område, enhederne strækker sig over. Men af de fem enheder, der ligger spredt på Grønlands kyst, er Station Nord længst mod nord, og der fra er der omkring 1000 kilometer til Daneborg, der er nærmeste station.

Desuden er der en tidsforskel på tre timer fra Grønland til Færøerne og yderligere en til Danmark.

- Det er ikke ideelt at sidde så langt væk fra hinanden, men vi udnytter videokonferencerne, hvor vi ’mødes’ til fredagsbriefing. Vi har endda fået de skibe, der er udstationeret i Nordatlanten, med til fredagsbriefingerne over satellit, siger stabschefen.