Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
station nord
 

Station Nord 

Station nord er indgangen til Nordøstgrønland. Fem mand er året rundt klar til at servicere Sirius-patruljen og andre af Forsvarets enheder.

Station Nord ligger Prinsesse Ingeborg Halvø i Kronprins Christians Land i det nordøstlige hjørne af Grønland, kun 933 km fra Nordpolen. Det primære formål med stationen er at holde landingsbanen og indkvarteringsfaciliteterne klar året rundt til Forsvarets enheder, ikke mindst Slædepatruljen Sirius og Luftgruppe Vest.

Samtidig medvirker Station Nord til at opretholde dansk suverænitet i området og udøver på vegne af Politimesteren i Grønland politimyndigheden i området over for besøgende i Nationalparken, der på disse breddegrader ofte er i transit via Station Nord. Endvidere yder stationen støtte til alle videnskabelige aktiviteter i Nordøstgrønland og indsamler data til Danmarks Meteorologiske Institut og Danmarks Miljøundersøgelser.


Historie

Station Nord blev anlagt mellem 1952-56 som en vejr- og telestation med landingsbane. Her kunne amerikanerne indhente data for at gøre vejrudsigterne for Thule Air Base mere præcise, mens stationen også kunne tjene som alternativ landingsplads for amerikanske fly fra Thule. Den danske stat betalte for opførslen, men USA bidrog med lufttransport af mandskab og materialer samt levering af entreprenørmateriel til jordarbejder og snerydning. Driften af Station Nord blev betalt over finansloven under den forudsætning, at USA hvert år bidrog med lufttransport af byggematerialer, materiel, proviant og brændstof samt levering af snerydningsmateriel og aflønning af mandskab til snerydning og vedligeholdelse af landingsbanen. I den fuldt operative periode blev Station Nord drevet af ca. 30 mand.


I 1971 meddelte amerikanerne, at Station Nord ikke længere var en nødvendig støtte til Thule Air Base, og at de vederlagsfrie forsyningstransporter derfor ville ophøre. Den danske regering besluttede derfor at nedlægge stationen, og i løbet af det følgende år blev Station Nord forladt.

Forsvaret havde dog stadig brug for at transportere forsyninger til Slædepatruljen Sirius og fortsatte derfor med at benytte den nu ubemandede station. I 1974 rekognoscerede Forsvaret under ”Operation Brilliant Ice” efter et egnet sted at placere et fast støttepunkt, og analysearbejdet sluttede med, at Forsvarskommandoen besluttede at genåbne stationen. Den 5. august 1975 strøg Dannebrog igen til tops uden for den gamle stationslederbygning efter landing med en af Flyvevåbnets dengang helt nye C-130 Hercules fly. Den første besætning bestod af fem tidligere fuppere og sergenter med håndværksmæssig uddannelse, og siden har stationens faste bemanding bestået af netop fem mand.

 

Sidst opdateret 27-11-2015 - kl. 09:59

Nordens ødemark