Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Generalløjtnant M.A.L.T. Nielsen
Chef for Forsvarsstaben Max A.L.T. Nielsen

Chef for Forsvarsstaben 

Chef for Forsvarsstaben hedder Max A.L.T. Nielsen. Han er generalløjtnant og udgør sammen med Forsvarschefen, Forsvarets øverste ledelse.
Sidst opdateret 30-08-2019 - kl. 12:57

Curriculum Vitae

gif
Født:
6. november 1963
gif
Karriereforløb:
1983 Værnepligtig Menig ved Flyvestation Skrydstrup
1984 Sergent
1987 Løjtnant​ af reserven
​1988 Premierløjtnant af linjen
1992 Kaptajn
1996 Major
2001 Oberstløjtnant
2005 Oberst
2008 Brigadegeneral
2014 Generalmajor
2017 Generalløjtnant
gif
Militær uddannelse:
1983 -1984 Værnepligtig i Flyvevåbnet
1984 - 1985 Sergentuddannelse
1985 - 1986 Kontrol- og Varslingsuddannelse
1986 - 1988 Officersgrunduddannelse
1991 Stabskursus I for ledere
1991 - 1992 Videregående Officersuddannelse
1995 - 1996 Air Command Staff College, USA
2011 NATO Defence College, Italien
gif
Tjenesteforløb:
1984 Gruppefører i Uddannelsesdelingen/Flyvestation Skrydstrup
1987 Delingsfører i Uddannelseseskadrillen/Flyvestation Aalborg
1988 Sektionsleder/ Kontrol- og Varslingsgruppen. Eskadrille 602
Jagerkontrolofficer, Raketkontrolofficer, Nærforsvarsofficer
1992 Luftforsvarsoperationsofficer/ICAOC 1 Finderup
1993 Sagsbehandler i Øvelsessektionen/Flyvertaktisk Kommando
1994 - 1995 Sagsbehandler i Udviklingssektionen/Flyvertaktisk Kommando
1996 - 1998 Chef for Luftoperationssektionen/Flyvertaktisk Kommando
1998 - 2000 Sagsbehandler og souschef i Studiesektionen/Forsvarskommandoen
2000 Sagsbehandler i 1. kontor/Forsvarsministeriet
2001 - 2002 Næstkommanderende samt fungerende skolechef/ Flyvevåbnets Officersskole
2002 - 2005 Chef for Operationssektionen/Forsvarskommandoen
2005 Military Assistant to the Deputy Commander/NATO Training Mission-Iraq, Baghdad
2005 - 2008 Chef for Ledelsessekretariatet/Forsvarskommandoen
2008 - 2011 Stabschef/Flyvertaktisk Kommando
2011 - 2012 Stabschef og Stedfortræder for den permanente danske militærrepræsentant til NATO/DAMIREP
2012 - 2014 Kabinetschef og Senior Militærassistent til Formanden for NATO’s Militærkomité/NATO HQ, Bruxelles
2014 - 2017 Chef for Flyverstaben/Værnsfælles Forsvarskommando
2017 - Viceforsvarschef og Chef for Forsvarsstaben/Forsvarskommandoen


Dekorationer:

Kommandørkorset af Dannebrogordenen
Hæderstegnet for god tjeneste ved Flyvevåbnet
Hjemmeværnets fortjenesttegn
Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009
The Nordic Blue Berets Medal of Honor, Sølv
The Non-Article 5 NATO Medal, NATO Training Mission – Iraq
Ordre National de la Légion D´Honneur,Officer

CV PDF