Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Viceforsvarschefen/Chef for Forsvarsstaben

Indholdsområde

 
 
Generalløjtnant M.A.L.T. Nielsen
Viceforsvarschef Max A.L.T. Nielsen

Viceforsvarschefen/Chef for Forsvarsstaben 

Viceforsvarschefen/Chef for Forsvarsstaben hedder Max A.L.T. Nielsen. Han er generalløjtnant og udgør sammen med Forsvarschefen, Forsvarets øverste ledelse.
Sidst opdateret 08-01-2019 - kl. 09:27

Curriculum Vitae

gif
Født:
6. november 1963
gif
Karriereforløb:
1983 Værnepligtig Menig ved Flyvestation Skrydstrup
1984 Sergent
1987 Løjtnant​ af reserven
​1988 Premierløjtnant af linjen
1992 Kaptajn
1996 Major
2001 Oberstløjtnant
2005 Oberst
2008 Brigadegeneral
2014 Generalmajor
2017 Generalløjtnant
gif
Militær uddannelse:
1983 -1984 Værnepligtig i Flyvevåbnet
1984 - 1985 Sergentuddannelse
1985 - 1986 Kontrol- og Varslingsuddannelse
1986 - 1988 Officersgrunduddannelse
1991 Stabskursus I for ledere
1991 - 1992 Videregående Officersuddannelse
1995 - 1996 Air Command Staff College, USA
2011 NATO Defence College, Italien
gif
Tjenesteforløb:
1984 Gruppefører i Uddannelsesdelingen/Flyvestation Skrydstrup
1987 Delingsfører i Uddannelseseskadrillen/Flyvestation Aalborg
1988 Sektionsleder/ Kontrol- og Varslingsgruppen. Eskadrille 602
Jagerkontrolofficer, Raketkontrolofficer, Nærforsvarsofficer
1992 Luftforsvarsoperationsofficer/ICAOC 1 Finderup
1993 Sagsbehandler i Øvelsessektionen/Flyvertaktisk Kommando
1994 - 1995 Sagsbehandler i Udviklingssektionen/Flyvertaktisk Kommando
1996 - 1998 Chef for Luftoperationssektionen/Flyvertaktisk Kommando
1998 - 2000 Sagsbehandler og souschef i Studiesektionen/Forsvarskommandoen
2000 Sagsbehandler i 1. kontor/Forsvarsministeriet
2001 - 2002 Næstkommanderende samt fungerende skolechef/ Flyvevåbnets Officersskole
2002 - 2005 Chef for Operationssektionen/Forsvarskommandoen
2005 Military Assistant to the Deputy Commander/NATO Training Mission-Iraq, Baghdad
2005 - 2008 Chef for Ledelsessekretariatet/Forsvarskommandoen
2008 - 2011 Stabschef/Flyvertaktisk Kommando
2011 - 2012 Stabschef og Stedfortræder for den permanente danske militærrepræsentant til NATO/DAMIREP
2012 - 2014 Kabinetschef og Senior Militærassistent til Formanden for NATO’s Militærkomité/NATO HQ, Bruxelles
2014 - 2017 Chef for Flyverstaben/Værnsfælles Forsvarskommando
2017 - Viceforsvarschef


Dekorationer:

Kommandørkorset af Dannebrogordenen
Hæderstegnet for god tjeneste ved Flyvevåbnet
Hjemmeværnets fortjenesttegn
Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009
The Nordic Blue Berets Medal of Honor, Sølv
The Non-Article 5 NATO Medal, NATO Training Mission – Iraq
Ordre National de la Légion D´Honneur,Officer

CV PDF