Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

Forsvarschefen Forsvarschefen hedder Bjørn Ingemann Bisserup. Han er general og øverste chef for Forsvaret. Sammen med Viceforsvarschefen udgør han Forsvarets øverste ledelse. Forsvarschefen refererer direkte til Forsvarsministeren og er Forsvarsministerens militærfaglige rådgiver.
Sidst opdateret 22-10-2019 - kl. 14:00

Curriculum Vitae for Bjørn Ingemann Bisserup

gif  
Født: 
13. april 1960 i København
gif  
Karriereforløb:
1984 Løjtnant
1986 ​Premierløjtnant​
1988 Kaptajn
​1995 Major​
2000 Oberstløjtnant​
2004 Oberst
2008​​​ Generalmajor
2008 Generalløjtnant
2017 General
gif  
Militær uddannelse:
1982 -1984 Hærens Officersskole, B-linjen
1985 ​ Hærens Officersskole, Supplerende Uddannelse
1986 - 1988 Hærens Officersskole, Videregående Officersuddannelse
1991 Føringskursus I/Stabskursus I
1994 -1995 Føringskursus II/Stabskursus II
gif  
Tjenesteforløb:  
1985 - 1986 Delingsfører/Kampvognsdeling/Danske Livregiment
1986 ​Administrationsofficer/Panserinfanteribataljon/Danske Livregiment
1988 - 1989 Næstkommanderende/Panserinfanterikompagni/Danske Livregiment
1989 - 1990 Operations- og Efterretningsofficer/DANCON/UNFICYP
1990 Næstkommanderende/Kampvognseskadron/Danske Livregiment
1990 - 1991 Operationsofficer/Panserinfanteribataljon/Danske Livregiment
1991 - 1994 ​ Chef/Kampvognseskadron/Danske Livregiment
1995 - 1997 ​Sagsbehandler/Logistiksektion/Forsvarsstaben
1997 - 2000 Sagsbehandler/Forsvarsministeriets 1. kontor
2000 - 2002 Chef/Bataljon/Den Kongelige Livgarde
2003 - 2004 Kontorchef/Forsvarsministeriets 1. kontor
2004 - 2008 Afdelingschef/Forsvarsministeriets 1. afdeling
2008 - 2014 Chef for Forsvarsstaben
2014 - 2017 Koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriets departement
2017 - Forsvarschef


Dekorationer: 
Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen
Hæderstegn for god tjeneste ved Hæren, 40 år
Hjemmeværnets fortjensttegn
Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009
Hæderstegnet for god tjeneste i redningsberedskabet
Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn
The Nordic Blue Berets Medal of Honor, Guld
Litauiske Væbnede Styrkers 100 års medalje – Liv.V.S.100.M.
Den polske hærs 100 jubilæumsmedalje 1918-2018 – Po.H.100.Jubm.
FN medalje, Cypern, UNICYP

 

CV