Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Forsvarsforlig 2018 - 2023 

Det gældende forsvarsforlig 2018-2023 er en substantiel investering i Forsvaret som et stærkt værn om Danmark.  Partierne er enige om at løfte bevillingen med 800 mio. kr. i 2018 stigende til 4,8 mia. kr. i 2023,  hvilket svarer til en forøgelse af Forsvarets årlige bevilling med mere end 20 %, ligesom materielinvesteringerne øges betydeligt.

Med aftalen styrkes Forsvarets bidrag til NATO’s kollektive afskrækkelse, evnen til at bidrage til internationale operationer, evnen til at varetage Danmarks nationale sikkerhed, indsatsen på cyberområdet samt det statslige redningsberedskab.

Læs om forliget og se infografik på Forsvarsministeriets hjemmeside

Forligstekst
Forsvarsforlig-2018-2023.pdf

Sidst opdateret 18-01-2019 - kl. 13:05