Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Forsvarets Medalje For International Tjeneste
Her ses Forsvarets Medalje for International Tjeneste.

Medaljer 

For at anerkende veteranernes indsats under udsendelse for Forsvaret tildeles veteraner Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009.

Læs om de øvrige medaljer nedenfor. 


Forsvarsministerens Medalje

Indstiftet 7. december 2009

Forsvarsministerens Medalje kan tildeles danskere såvel som udlændinge, der har ydet en anerkendelsesværdig indsats. Medaljen kan tillige tildeles danskere såvel som udlændinge, der gennem handling har ydet en frygtløs indsats eller er blevet alvorligere skadet, invalideret eller omkommet. Tildeling af medaljen foretages af forsvarsministeren.

Ved gentagen tildeling forholdes således, at 2. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i sølv, og 3. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i guld. På medaljens rand indgraveres sted eller begivenhed og årstal.

Tapperhedskorset

Indstiftet 1. januar 2010

Tapperhedskorset er den højeste danske militære æresbevisning, givet for ekstraordinær indsats under ekstreme vilkår. Dekorationen indstiftedes i 2010 og uddeltes for første gang 18. november 2011 på Kastellet i København, da dronning Margrethe uddelte Tapperhedskorset til en tidligere udsendt fra ISAF hold 9.
Tildeling af medaljen foretages af forsvarschefen.

Tapperhedskorset gives for den helt ekstraordinære indsats og vil kunne sammenlignes med det britiske Victoriakors eller den amerikanske Congressional Medal of Honor.

Forsvarets Medalje for Tapperhed

Indstiftet 30. oktober 1996 ændret 7. december 2009

Forsvarets Medalje for Tapperhed tildeles militært og civilt personel i Forsvaret, der under kamphandlinger eller over for terroristvirksomhed har ydet en heltemodig og tapper indsats. Medaljen kan tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der under tilsvarende omstændigheder har ydet en særlig fortjenstfuld heltemodig og tapper indsats til gavn for dansk forsvar. Tildeling af medaljen foretages af forsvarschefen.

Ved gentagen tildeling forholdes således, at 2. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i sølv, og 3. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i guld. På medaljens rand indgraveres tapperhed og årstal.

Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste

Indstiftet den 7. december 2009

Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste tildeles militært og civilt personel i Forsvaret, der har ydet en ekstraordinær indsats. Medaljen kan tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der har ydet en særlig ekstraordinær indsats til gavn for dansk forsvar. Tildeling af medaljen foretages af forsvarschefen.

Ved gentagen tildeling forholdes således, at 2. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i sølv, og 3. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i guld. På medaljens rand indgraveres sted og årstal.

Forsvarets Medalje for Faldne i Tjeneste

Indstiftet 7. december 2009

Forsvarets Medalje for Faldne i Tjeneste tildeles militært og civilt personel i Forsvaret, der er faldet som følge af våbenvirkning, inkl. miner, i kamphandlinger eller over for terroristvirksomhed. Medaljen kan tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der til gavn for dansk forsvar har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for andre og derved selv er faldet. Tildeling af medaljen foretages af forsvarschefen.

Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste

Indstiftet 7. december 2009

Tildeles militært og civilt personel i Forsvaret, der er alvorligere såret eller invalideret som følge af våbenvirkning, inkl. miner, i kamphandlinger eller over for terroristvirksomhed. Medaljen kan tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der til gavn for dansk forsvar har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for andre og derved selv er blevet alvorlige såret, invalideret eller er omkommet.

Medaljen tildeles militært og civilt personel, der er eller har været ansat i eller udenfor Forsvarskommandoens myndighedsområde, og som er anerkendt med méngrad af arbejdsskadestyrelsen, for en psykisk efterreaktion som følge af oplevelser i forbindelse med deltagelse i en international eller national operation.Tildeling af medaljen foretages af forsvarschefen.

Ved 2. tildeling: Egeløv i sølv på båndet og inskription på randen. Ved 3. tildeling: Egeløv i guld på båndet og inskription på randen.

Bemærk: Har tidligere været anvendt som "Forsvarets medalje for Faldne og Sårede i tjeneste" i perioden 1995 til 2009. Forsvarets medalje for Faldne og Sårede i tjeneste blev tildeles militært og civilt personel, der er faldet, alvorlig såret eller invalideret som følge af våbenvirkning, inkl. miner, i kamphandlinger eller som følge af terroristvirksomhed.

Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats

Indstiftet den 7. december 2009

Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats tildeles militært og civilt personel i Forsvaret, der har udført en for Forsvaret fortjenstfuld indsats. Medaljen kan tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der har ydet en for dansk forsvar særlig fortjenstfuld indsats. Tildeling af medaljen foretages af forsvarschefen. Ved gentagen tildeling forholdes således, at 2. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i sølv, og 3. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i guld. På medaljens rand indgraveres sted og årstal.

Bemærk: Har tidligere været anvendt som "Forsvarets Medalje" i perioden 1991 til 2009. Forsvarets Medalje blev tildelt militært og civilt personel i Forsvaret, der har udført en for forsvaret fortjenstfuld indsats uden for Kongeriget Danmarks grænser. Forsvarets Medalje kunne tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der har ydet en for dansk forsvar særlig fortjenstfuld indsats inden for eller uden for Kongeriget Danmarks grænser.

Forsvarets Medalje for Internationel Tjeneste

Indstiftet 11. juni 2010

Forsvarets Medalje for International Tjeneste tildeles militært og civilt personel Forsvaret, der har ydet en fortjent international indsats. Medaljen kan tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der har ydet en særlig fortjent international indsats. Tildeling af medaljen foretages af forsvarschefen.

Ved gentagen tildeling forholdes således, at 2. gang påhæftes medaljens krydsbånd et 2-tal i arabertal, 3. gang påhæftes medaljens krydsbånd et 3-tal i arabertal og så fremdeles. På medaljens rand indgraveres sted og årstal.

Medaljen kan tildeles med forskellige krydsbånd alt efter i hvilken mission medaljen er tildelt f.eks. Afghanistan, Kosovo m.v.

Medaljen for udmærket lufttjeneste

Indstiftet 30. maj 1962

Tildeles ganske særligt fortjente piloter eller andre besætningsmedlemmer, som har ydet særlig fortjenstfuld og udmærket tjeneste i luften ved enten at have forrettet en sådan lang og særlig udmærket lufttjeneste, som har kunnet tjene som inspirerende eksempel for andre, eller ved en enkelt lejlighed under overordentlig kritiske forhold at have vist fremragende tjeneste i luften - særligt hvor menneskeliv eller materiel er reddet ved koldblodigt og udmærket luftmandskab - for så vidt der ikke herved er taget utilbørlig risiko, idet efter alm. luftmandskab en anden udvej var nærmest foreliggende. Medaljen tildeles af Hendes Majestæt Dronningen.

Hæderstegnet for god Tjeneste i Søetaten

Indstiftet 29. januar 1801

Tildeles enhver mand eller kvinde, der er ansat i Søetaten eller ved Orlogsværftet og har forrettet tjeneste ved Forsvaret i uafbrudt fulde 25 år efter sit fyldte 20. år.

Hæderstegnet for god tjeneste ved Flyvevåbnet

Indstiftet 11. marts 1953

Tildeles enhver mand eller kvinde, der er ansat i Flyvevåbnet og har forrettet tjeneste ved Forsvaret i uafbrudt fulde 25 år efter sit fyldte 20. år.

Hæderstegnet for god Tjeneste ved Hæren

Indstiftet 26. september 1945

Tildeles enhver mand eller kvinde, der er ansat i Hæren og har forrettet tjeneste ved Forsvaret i uafbrudt fulde 25 år efter sit fyldte 20. år.

Forsvarets hæderstegn for god tjeneste

Indstiftet 11. marts 1953

Tildeles enhver mand eller kvinde, civilt ansat, der har forrettet tjeneste ved Forsvaret i uafbrudt fulde 25 år efter sit fyldte 20. år.


Fortjensttegnet for god tjeneste i Forsvarets reserve i 25 år

Indstiftet af H.M. Dronningen den 16. april 1978.

Fortjensttegnet for god tjeneste i Forsvarets reserve i 25 år kan tildeles enhver, der ved siden af sin civile beskæftigelse har stået til rådighed i Forsvarets reserve i 25 år og som er kendt som en person, der gennem god tjeneste i Forsvarets reserve og ulastelig vandel i sit private liv har gjort sig værdig til at bære dette tegn.

Betingelsen om det fulde åremål er opfyldt, når de perioder, hvor den pågældende har påtaget sig rådighedspligt tillige med tidligere tjeneste i Forsvaret, sammenlagt udgør 25 års tjenestetid. Det er dog yderligere en betingelse, at der i den samlede tjenestetid indgår en uafbrudt periode med rådighedspligt på mindst 8 år.

Tildeling af Fortjensttegnet for god tjeneste i Forsvarets reserve i 25 år foregår årligt den 16. april.


Fortjensttegnet for god tjeneste i Forsvarets reserve i 40 år

Indstiftet af H.M. Dronningen den 1. maj 2012. Tildelt første gang den 16. april 2013.

Fortjensttegnet for god tjeneste i Forsvarets reserve i 40 år kan tildeles enhver, der ved siden af sin civile beskæftigelse har stået til rådighed i Forsvarets reserve i 40 år og som er kendt som en person, der gennem god tjeneste i Forsvarets reserve og ulastelig vandel i sit private liv har gjort sig værdig til at bære dette tegn.

Betingelsen om det fulde åremål er opfyldt, når de perioder, hvor den pågældende har påtaget sig rådighedspligt tillige med tidligere tjeneste i Forsvaret, sammenlagt udgør 40 års tjenestetid. Det er dog yderligere en betingelse, at der i den samlede tjenestetid indgår en uafbrudt periode med rådighedspligt på mindst 8 år.

Tildeling af Fortjensttegnet for god tjeneste i Forsvarets reserve i 40 år foregår årligt den 16. april.Se og læs mere om medaljerne på Forsvarsministeriets hjemmeside her.
Sidst opdateret 24-01-2019 - kl. 19:07