Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Om Forsvaret 

Forsvaret håndhæver Danmarks og Rigsfællesskabets suverænitet og er en del af samfundets samlede beredskab.

Forsvaret bidrager til international konfliktforebyggelse og deltager i fredsbevarende og fredsskabende indsatser, når Folketinget beslutter at anvende militær ekspertise og kapacitet.

Læs mere om Forsvarets nationale og internationale opgaver

Noget at kæmpe for

I Forsvaret kæmper vi for Danmarks sikkerhed. Se hvordan vi løser vores opgaver.
Vælg alternativ version:  Video med tekst  Tekstversion


Lovgrundlag og rammer

Forsvaret ligger under Forsvarsministeriet, og Forsvarschefen referer direkte til Forsvarsministeren som militær rådgiver. 

I Danmark styres Forsvarets udvikling bl.a. af politiske aftaler – såkaldte forsvarsforlig. Se det gældende forsvarsforlig 2018-2023. Læs mere om forsvarsforlig på Forsvarsministeriets hjemmeside. 

Du kan også læse mere om Forsvarets formål, opgaver og organisering i "Forsvarsloven" på www.retsinformation.dk: Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

En anderledes arbejdsplads

Forsvaret er en af Danmarks største og mest komplekse offentlige institutioner med ansatte inden for mange forskellige faggrupper – både militære og civile. 

Hovedparten af de ansatte i Forsvaret udgøres af de ca. 14.700 medarbejdere, der bærer uniform i det daglige. Blandt de militære medarbejdere er der mange forskellige fagligheder og forskellige niveauer, fx officer, sergent og konstabel. Der er både ligheder og mange forskelle mellem Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, som til sammen udgør Forsvarets kerne. Ud af Forsvarets i alt ca. 19.500 medarbejdere bærer de ca. 4.800 ikke uniform.

Karriere i Forsvaret

Karriere i Forsvaret 
Se ledige jobs og læs om Forsvarets uddannelser og karrieremuligheder
karriere.forsvaret.dk


Veterancentret

Link til Veterancentrets hjemmeside 
Veterancentret tilbyder støtte til soldater, veteraner og pårørende.
Gå til website