Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvaret - Fordi noget er værd at kæmpe for

Indholdsområde

 
 
 

Forsvaret - Fordi noget er værd at kæmpe for 

Vælg alternativ version:  Video med tekst  Tekstversion


Om Forsvaret

Forsvaret håndhæver Danmarks og Rigsfælleskabets suverænitet og er en del af samfundets samlede beredskab. Forsvaret bidrager endvidere til international konfliktforebyggelse og kapacitetsopbygning, ligesom Forsvaret deltager i fredsbevarende og fredsskabende indsatser, når Folketinget beslutter at anvende Forsvarets militære ekspertise og kapacitet.

Forsvaret løser opgaver i Danmark, i Rigsfælleskabet og udsendt i internationale missioner. Forsvaret råder over Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

Læs mere om vores nationale opgaver og missioner i udlandet.  

Forsvarsloven
Læs mere om Forsvarets formål, opgaver og organisering på www.retinformation.dk:
Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

 

En anderledes arbejdsplads

Forsvaret er en af Danmarks største og mest komplekse offentlige institutioner med ansatte inden for mange forskellige faggrupper – både militære og civile. 

Hovedparten af de ansatte i Forsvaret udgøres af de ca. 14.700 medarbejdere, der bærer uniform i det daglige. Blandt de militære medarbejdere er der mange forskellige fagligheder og forskellige niveauer, fx officer, sergent og konstabel. Der er både ligheder og mange forskelle mellem Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, som til sammen udgør Forsvarets kerne. Ud af Forsvarets i alt ca. 19.500 medarbejdere bærer de ca. 4.800 ikke uniform.

Læs mere om uddannelse og jobmuligheder i Forsvaret.

Sociale medier

Forsvarets facebookside Forsvaret på YouTube LinkedIn Forsvarschefen på Twitter