Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Søg støtte til oplysning

Indholdsområde

 
 
 

Søg støtte til oplysning 

Den særlige pulje der støtter oplysningsaktiviteter om Forsvarets opgaver er nu åben for ansøgninger. Puljen er på i alt 200.000 kroner.

01-05-2020 - kl. 10:01

Af Kommunikationsafdelingen, Forsvarskommandoen

Mangler du midler til at få udgivet en bog, stable en udstilling på benene, digitalisere dokumenter og billeder eller lignende, så er det muligt at få tilskud til aktiviteten via den særlige pulje af §12-midler.
Betingelsen er dog at oplysningsaktiviteten skal handle om Forsvaret.

Det er Kommunikationsafdelingen der administrerer den særlige pulje som uddeles en gang om året. I 2019 blev Forsvarets pulje på 200.000 kroner fordelt til seks forskellige oplysningsaktiviteter. Bl.a. fik Koldkrigsmuseum Stevnsfortet 40.000 kroner i støtte til at producere 10 podcast-udsendelser, med ” Stemmer fra den kolde krig”, der gøres tilgængelige på internettet.
 
stevnsfort

50.000 blev uddelt til et formidlingsprojekt til kortlægning af Forsvarets beholdning af audiovisuelt materiale produceret i forbindelse med forsvarsrelaterede aktiviteter i Grønland i perioden 1920 til 1980. Formålet var kvalificeret formidling til dansk og grønlandsk offentlighed.

Et tredje eksempel fra 2019 er et bogprojekt. 25.000 uddeltes i støtte til udarbejdelse og udgivelse af Soldaterbogen, med fokus på soldatens identitet og med udgangspunkt i en soldats egne oplevelser dels som journalist, dels som udsendt soldat til Afghanistan i 2012. 

I Finansloven 2019 §12.23.01-10.46 anføres følgende i bemærkninger til puljens anvendelse: Der kan ydes tilskud inden for en samlet ramme på op til 0,2 mio. kr. til brug for enkeltpersoner, organisationer og foreninger, der søger støtte til oplysning om forsvarsrelaterede aktiviteter eksempelvis bogudgivelser, medieudgivelser mv.
Ansatte i Forsvaret kan således godt ansøge om puljemidler, men så skal det ske som privatpersoner. Puljemidlerne er som udgangspunkt skattepligtige, og udbetales kun til CPR- /CVR-numre med angivet NEM-konto. Ansøgere, der repræsenterer foreninger mv., der er skattefritaget, oplyser om dette i ansøgningsprocessen.

Bemærkningerne vedr. puljens formål og dermed ansøgerkreds er overført til puljens kommissorium, der jf. Finansministeriets cirkulære om forvaltning af statens tilskudsmidler er offentliggjort på hjemmesiden www.statens-tilskudspuljer.dk/forsvarsministeriet.

Kontaktperson i Forsvarskommandoen er:
Major Hans B. Hindborg Sørensen
Telefon: +45 728 11173
Mail: fko-l-ksp02@mil.dk