Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Hærens læring fra internationale missioner

Indholdsområde

 
 
 

Hærens læring fra internationale missioner 

HÆRSTABEN: Essensen af den viden og læring, som Hæren har fået under indsættelse i internationale missioner, er nu samlet i en læringsrapport.

03-03-2016 - kl. 08:47
Hærens læring fra internationale missioner

Da Forsvaret i 2014 trak sit store bidrag til NATO’s ISAF-styrke hjem fra Helmand i Afghanistan, samlede Hæren de erfaringer, som Hærens myndigheder og de udsendte hold havde gjort vedrørende de militære operationer i løbet af de sidste mange års indsættelser. 
Alle de generelle erfaringer er nu samlet i en læringsrapport. I læringsrapportens bilag er læringen omsat til det, som Hæren vurderer som ”Best Practice” for planlægning af, indsættelse i og afvikling af en mission.

Rapporten beskriver blandt andet, at missionen i Afghanistan var præget af hyppige skift i operationsmønstre, kompleksitet og opgaver. Dette udfordrede Hærens hjemlige struktur, den logistiske understøttelse og stillede store krav til omstillingsparathed og fleksibilitet ved de indsatte enheder.

En af rapportens konklusioner er, at ”interoperabilitet med øvrige nationers bidrag i missionen er afgørende for samarbejdet og evnen til at få det maksimale ud af de indsatte enheder og rådige ressourcer”.

Rapporten dækker generelle erfaringer, der er med til at sikre bedst mulig opgaveløsning og rammer for soldaterne under fremtidige indsættelser. Rapporten skal desuden styrke og videreudvikle det operative samarbejde – interoperabiliteten - med Forsvarets primære samarbejdspartnere.

Rapporten kan i sin helhed læses hér