Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvarets Sundhedstjeneste flytter til Aarhus

Indholdsområde

 
 
 

Forsvarets Sundhedstjeneste flytter til Aarhus 

Som følge af aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af 10. april 2014 flyttes Forsvarets Sundhedstjeneste til Aarhus. Flytningen omfatter ikke infirmeristrukturen samt Center for Idræt.

24-12-2014 - kl. 09:16
Af Værnsfælles Forsvarskommando
 
Som følge af flytningen afhændes Skalstrup, og områdeinfirmeriet flyttes som
konsekvens heraf fra Skalstrup til Høvelte sammen med navalmedicinsk sektion, mens flyvemedicinsk sektion flyttes til Flyvestation Skrydstrup.

Placeringen i Aarhus
Forsvarets Sundhedstjenestes aktiviteter i Aarhus placeres på to adresser. Staben placeres i Marinestabens nuværende domicil i Sødalsparken forventeligt sammen med ledelsen af Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution og ledelsen af Forsvarets nye vedligeholdelsesorganisation. Sundhedstjenestens uddannelsesafdeling vil blive placeret i lejede faciliteter i Aarhus. 

Indflytningen forventes at være gennemført medio 2015 under hensyntagen til
gældende varsler for de berørte medarbejdere.

Værnsfælles Forsvarskommando vil nu i samarbejde Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse udarbejde en plan for flytningen af uddannelsesafdelingen under hensyntagen til klargøring af de pågældende faciliteter samt Sundhedstjenestens allerede planlagte uddannelses- og kursusaktiviteter.
 
Flytning af områdeinfirmeri samt flyve- og navalmedicinsk center
Flyvemedicinsk sektion flyttes som nævnt til Flyvestation Skrydstrup, mens
områdeinfirmeriet på Flyvestation Skalstrup flyttes til Høvelte sammen med
navalmedicinsk klinik.
 
Personalemæssige forhold
I forbindelse med flytningen vil Værnsfælles Forsvarskommando og
Forsvarsministeriets Personalestyrelse benytte forskellige tiltag, der skal
medvirke til at reducere eventuelle ulemper for de berørte medarbejdere.
 
Tiltagene vil blandt andet omfatte:
• Anvendelse af midlertidig tjeneste for visse personelgrupper.
• Anvendelse af relevant reservepersonel i en overgangsperiode.
• Besigtigelsesbesøg, samarbejde med kommuner og lign. for familier der overvejer at foretage flytning.
• Nye medarbejdere vil kunne ansættes på det kommende arbejdssted fx Aarhus forud for den forventede flytning. Oplæring vil i disse tilfælde gennemføres på den nuværende lokalitet.