Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvarets Hovedværksteder effektiviseres

Indholdsområde

 
 
 

Forsvarets Hovedværksteder effektiviseres 

I forbindelse med Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012 gennemføres en effektivisering af Forsvarets Hovedværksteder.

04-06-2013 - kl. 16:14

Af Forsvarskommandoen

Forsvaret gennemførte i begyndelsen af 2012 en undersøgelse, der viste, at man bl.a. ved at centralisere Forsvarets Hovedværksteder kan drive området mere effektivt.

Effektiviseringen af værkstedsstrukturen under Forsvarets Hovedværksteder medfører, at fire værksteder i Hjørring lukkes og kapaciteterne flyttes til Frederikshavn og Aalborg, at værkstedskapaciteten i Kalbyris flyttes til Antvorskov, at værkstedet i Vordingborg nedlægges, idet opgaveløsningen flyttes til Antvorskov og Korsør, og at værkstedet i Varde nedlægges og samles under værkstedet i Oksbøl.

Effektiviseringen af materielvedligeholdelsen indebærer ved Forsvarets Hovedværk-steder, at antallet af medarbejdere reduceres samtidig med at en række stillinger ved 13 tjenestesteder omfordeles. Det forventes, at der bliver tale om at nedlægge 272 stillinger ved Forsvarets Hovedværksteder, herunder to chefstillinger, hvoraf 23 stillinger overføres til andre myndigheder i forsvaret og 19 nedlægges ved frivillig fratræden.

Det vurderes, at der vil skulle afskediges 169 fuldtidsansatte og 19 flekstidsansatte medarbejdere, mens de resterende overskydende medarbejdere, som alle er militære medarbejdere, søges omplaceret i forsvaret.

Afskedigelserne fordeler sig således: Brødeskov 15, Høvelte 1, Ballerup 7, Kalbyris 1, Vordingborg 6, Antvorskov 4, Korsør 36, Fredericia 5, Skive 5, Nørre Sundby 34, Hjør-ring 24, Frederikshavn 28 samt Varde og Oksbøl i alt 22. Afskedigelserne gennem-føres i 2013.

Forsvaret vil til efteråret undersøge, om der mulighed for at effektivisere forsvarets materielvedligeholdelse yderligere. Det kan derfor ikke udelukkes, at flere stillinger end de nævnte vil blive nedlagt. Undersøgelsen af denne anden fase iværksættes i efteråret 2013 og forventes at være gennemført inden udgangen af 2015.